Privacy-
verklaring

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons!

Voor NIVEA is niet alleen de zorg en bescherming van uw huid belangrijk. We hechten ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom respecteren we uw privacy en willen we dat u ons evenzeer kunt vertrouwen op het gebied van gegevensbescherming als op het gebied van huidverzorging. Wij informeren u altijd op transparante wijze over waar we uw gegevens voor nodig hebben en of en hoe lang we deze bewaren. Daardoor kunt u zelf bepalen voor welke doeleinden we uw gegevens mogen gebruiken. Om de best mogelijke beveiliging te garanderen, wordt de informatie altijd in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. Als u niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan (informeel) weten, bijvoorbeeld per e-mail.

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie
1.1. Verwerking van persoonsgegevens
1.2. Verwerkingsverantwoordelijke
1.3. Rechten van de betrokkene
1.4. Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten
2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website
2.1 Cookies
2.1.1 Technische cookies (Type A)
2.1.2 Functionele en prestatiecookies (Type B)
2.1.3 Cookies waarbij toestemming vereist is (Type C)
2.1.4 Beheer en verwijdering van alle cookies
2.2 Webanalyse
2.2.1 Google Analytics
2.2.2 A/B Testing
2.3 Sociale plug-ins
2.4 YouTube-video's
2.5 Internetreclame
2.5.1 Google Ads
2.5.1.1 Conversie van Google Adwords
2.5.1.2 Google Ads-remarketing
2.5.2 Advertentiefuncties van Google Analytics
2.5.3 Google remarketing
2.5.4 Adform
2.5.5 Aangepaste doelgroepen op Facebook ('Facebook-pixel') (website)
2.5.6 Where to buy (Swaven)
2.5.7 Data Management Platform (Salesforce Audience Studio/Krux)
2.6 Google Tag Manager
2.6.1 Salesforce/Evergage
2.7 Pop-up voor campagne/nieuwsbrieven/loyaliteitsprogramma's (optinmonster)
2.8 Chatbot (Loyjoy)
2.9 Captchas
2.10 Door gebruikers gegenereerde inhoud op sociale media (UGC) (via Squarelovin)
2.11 Social Login
2.12 Matomo

3. Andere aangeboden diensten (on- en offline)
3.1 Contact
3.2 Nieuwsbrief
3.3 Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)
3.4 Gecentraliseerd aanmeldingsprofiel
3.5 Loyaliteitsprogramma / mijnNIVEA
3.6 Mailings per post
3.7 Waarderingen en beoordelingen
3.8 ESHOP
3.9 Enquêtes
3.10 SKiN GUiDE
4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens


1

Algemene informatie

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website en de daarmee verband houdende diensten.

1.1 Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. diens naam, adres, e-mailadres, etc.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG is:

SA Beiersdorf NV
De Passage 126 - 136
1011 AX Amsterdam
Nederland

Contactgegevens via het online contactformulier.

Specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten kunnen plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van andere verantwoordelijken voor de verwerking. Waar dit het geval is, wordt dit aangegeven in de respectieve beschrijving van deze activiteiten hieronder.

1.3 Rechten van de betrokkene

Als de betrokkene op wie de gegevensverwerkingen betrekking hebben, hebt u op grond van art. 15 en volgende van de AVG de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens;
 • recht op de beperking van de gegevensverwerkingen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
 • recht om bezwaar te maken.

Daarnaast hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer we werken aan uw bovengenoemde recht, kunnen we mogelijk vragen om bewijs van identificatie. Voor meer informatie over hoe we uw data verwerken, zie 3.1 Contact/Communicatie/Samenwerking.

1.4 Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten

In geval van een wettelijke verplichting behouden wij ons het recht voor om informatie over u vrij te geven als we verplicht zijn deze te verstrekken aan bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub c AVG (wettelijke verplichting).


2

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons niet anderszins van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen. 

We dragen de verzamelde gegevens over aan de toepasselijke interne afdelingen voor de verwerking daarvan en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe serviceaanbieders, opdrachtnemers (bv. hosting, content beheersysteem) in overeenstemming met de beoogde doelen (voor het weergeven van de website en het opzetten van de inhoud ervan).

De logbook bestanden worden na 7 dagen verwijderd.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG (consent).

2.1 Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies, of andere technologieën zoals pixels, op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie of pictogrammen, zoals pixels, te bewaren. De volgende keer dat u onze website bezoekt op hetzelfde apparaat, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, vervolgens verzonden naar onze website ('cookie van de eerste partij') of naar een andere website waartoe de cookie behoort ('cookie van derden’).

Via de opgeslagen en geretourneerde informatie herkent de desbetreffende website dat u deze al hebt bezocht met de browser die u op dat apparaat gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren. In dat opzicht wordt alleen de cookie zelf geïdentificeerd op uw apparaat. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen na uw uitdrukkelijke toestemming of als het strikt noodzakelijk is om u in staat te stellen de aan u aangeboden diensten te gebruiken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

 • Technische cookies (type A)
 • Functionele en prestatiecookies (type B)
 • Cookies waarbij toestemming vereist is (bv. marketing) (type C)

In dit privacy beleid vindt u meer informatie over de soorten cookies die ingesteld zijn en die worden gebruikt in de beschrijving van de tools die op onze websites zijn geïmplementeerd. Indien deze website gebruik maakt van een cookiebeheerplatform, kunt u daar ook nadere informatie vinden.

2.1.1 Technische cookies (Type A)

Technische cookies garanderen de werking van functies zonder welke u onze webpagina's niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in de cookies naar onze website zal worden teruggestuurd.

Technische cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als geregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u toegang krijgt tot verschillende sub pagina’s van onze website en dus uw logingegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent.

Het gebruik van technische cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen technische cookies niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt echter op elk moment cookies in uw browser deactiveren (zie hieronder).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van overeenkomst).

2.1.2 Functionele en prestatiecookies (Type B)

Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds verstrekte informatie (zoals een geregistreerde naam of een taalkeuze) op te slaan en u op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen anonieme informatie, waardoor ze uw activiteiten op andere websites niet kunnen volgen.

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om ze aantrekkelijker te maken en hun inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke pagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. In het bijzonder registreren we het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bezochte pagina's, de tijd die wordt besteed aan onze website, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt verkregen en het aandeel mobiele apparaten die toegang tot onze websites hebben. We registreren ook bewegingen, klikken en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke gebieden van onze website van bijzonder belang zijn voor gebruikers. Als gevolg hiervan kunnen we de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt verzonden, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

De functionele en prestatiecookies zijn zogenaamde “strikt noodzakelijke” cookies zoals beschreven in de ePrivacy Directive 2002/58 EC, en vereisen geen toestemming.

U kan op ieder ogenblik uw cookiesinstellingen aanpassen (activeren of deactiveren).

Wettelijke grondslag: 
Art. 6 lid 1 sub a AVG (consent).

2.1.3 Cookies waarbij toestemming vereist is (Type C)

Cookies die noch technisch zijn (type A) noch functionele of prestatiecookies zijn (type B), worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, gebruikt, bv. marketingcookies.

We behouden ons ook het recht voor om informatie die we via cookies hebben verkregen, uit een anonieme analyse van het gebruik van bezoekers van onze website, te benutten om specifieke advertenties voor sommige van onze producten op onze eigen websites weer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteert omdat we reclame of inhoud weergeven waarvan wij denken dat die aansluit op uw interesses op basis van uw surfgedrag, zodat u minder op aselecte wijze gekozen advertenties ziet of minder vaak geconfronteerd wordt met bepaalde inhoud die mogelijk minder interessant voor u is.

Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

Afmelding voor cookies die worden gebruikt voor internetreclame

De cookies van veel bedrijven die worden gebruikt voor internetreclame kunt u ook beheren via de hulpprogramma's voor consumentenkeuze die zijn gemaakt in het kader van zelfreguleringsprogramma's in veel landen, zoals het Amerikaanse www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gevestigde www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van afzonderlijke cookies op basis van toestemming (type C) op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Wettelijke grondslag: 
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.1.4 Beheer en verwijdering van alle cookies

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies meestal niet op uw apparaat worden opgeslagen en/of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook op elk gewenst moment cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U kunt via de helpfunctie van uw browser erachter komen hoe dit allemaal in detail werkt.

Houd er rekening mee dat het deactiveren van cookies in het algemeen kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

2.1.5 Consentmanager CMP

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van de toestemmingsmanagementtool "consentmanager" (www.consentmanager.net) om toestemming te verkrijgen voor gegevensverwerking en gebruik van cookies of vergelijkbare functies. Met behulp van "consentmanager" heeft u de mogelijkheid om toestemming te geven voor bepaalde functionaliteiten van onze website, bijv. voor het integreren van externe elementen, het integreren van streaming content, statistische analyse, metingen en gepersonaliseerde reclame. Met behulp van "consentmanager" kunt u uw toestemming geven of weigeren voor alle of individuele doeleinden of functies. De door u gemaakte instellingen kunnen ook achteraf worden gewijzigd. Het doel van de integratie van de "toestemmingsmanager" is om de gebruikers van onze website te laten beslissen over de bovengenoemde functies en om, in het kader van het verdere gebruik van onze website, de mogelijkheid te bieden om reeds gemaakte instellingen te wijzigen. Door het gebruik van "consentmanager" worden persoonlijke gegevens en informatie van de gebruikte eindapparatuur, zoals het IP-adres, verwerkt.

Door het verwerken van de gegevens helpt "consentmanager" ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. bewijsplicht). Onze belangen bij de verwerking liggen in het opslaan van gebruikersinstellingen en -voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. "Consentmanager" slaat uw gegevens op zolang uw gebruikersinstellingen actief zijn.

Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie Cookie Sectie.

Ontvangers:
Wij dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, analytische, ondersteunende providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (om een cookie consent management tool te bieden). De belangrijkste dienstverlener is Consentmanager AB, Zweden.

Verwijdering:
De gegevens worden na 13 maanden verwijderd. De keuze die u heeft gemaakt (toestemming/instelling) wordt een jaar bewaard en kan hier worden bekeken [Link naar Cookie Instellingen-pagina]. U kunt uw keuze altijd verwijderen door de cookies binnen uw browser te verwijderen.

Wettelijke basis:
Art. 6 (1) b AVG (situatie vergelijkbaar met een contract)
Art. 6 (1) c AVG (wanneer verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting)

 

2.2 Webanalyse

2.2.1 Google Analytics

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google ('Google'). Google Analytics gebruikt een specifiek type cookie, die op uw computer wordt opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om de geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen (de zogenaamde IP-maskering). Vanwege de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort op het grondgebied van de EU en de Verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van deze website te analyseren en om daarmee rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of als genoemde derden deze gegevens namens Google verwerken. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Daarnaast krijgen we informatie over de functionaliteit van onze site (bijvoorbeeld om navigatieproblemen op te sporen).

Bij de configuratie van Google Analytics hebben wij ervoor gezorgd dat Google deze gegevens als verwerker ontvangt, en deze gegevens dus niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. De configuratie “Google Analytics Advertising Features” is hiervan onafhankelijk en wordt beschreven in de desbetreffende paragraaf hieronder, voor zover deze ook op deze website wordt gebruikt.

Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers:
Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Informatie over de Servicevoorwaarden van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, een algemeen overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics; https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en het beveiligingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Verwijderen/Bezwaar:
U kunt Google Analytics deactiveren via de Cookie Instellingen.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Maximale bewaarperiode voor gebruikte cookies: 26 maanden.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (consent).

2.2.2 A/B Testing

Doel/Informatie:
Deze website voert ook analyses uit van het gebruikersgedrag via een zogenaamde A/B-test. Afhankelijk van uw profielopdracht kunnen wij u onze websites met een licht gevarieerde inhoud tonen. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening te analyseren en regelmatig te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker.

Voor deze analyses worden cookies op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt uitsluitend op een server in de EU opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door met behulp van uw browsersoftware de juiste instelling te kiezen.

Voordat de analyses worden uitgevoerd, worden de IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat direct persoonlijk contact kan worden uitgesloten. Het door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

Gebruikte cookies: Type B. Voor meer informatie, zie het onderdeel Cookies.

Ontvangers:
De gegevens zijn toegankelijk voor onze in de EU gevestigde dienstverleners op het gebied van webanalyse.

Verwijderen/Bezwaar:
Levensduur van de cookie: tot 2 jaar (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn ingesteld).

Maximale opslagtermijn van gegevens: tot 25 maanden.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1, sub a AVG (consent).

2.3 Sociale plug-ins

Sociale plug-ins (hierna: ‘plug-ins’) van sociale netwerken worden op onze websites gebruikt, in het bijzonder de knop 'Delen' of 'Delen met vrienden' van Facebook, waarvan de website facebook.com wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, Hanover Quay 5-7, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor Facebook.com in Europa. De plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een Facebook-logo.

Naast die van Facebook gebruiken we plug-ins van ‘Google+’ (Provider: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), ‘Twitter’ (Provider: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) en ‘Pinterest’ (Provider: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS).

Om redenen van gegevensbescherming hebben we bewust besloten om geen directe plug-ins van sociale netwerken op onze websites te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we de 'Shariff'-oplossing. Met behulp van Shariff kunnen we zelf bepalen wanneer en of gegevens worden overgedragen aan de exploitant van het desbetreffende sociale netwerk. Om deze reden is er geen automatische gegevensoverdracht naar sociale netwerken zoals Facebook, Google+, Twitter of Pinterest zodra u onze website bezoekt. Gegevens worden alleen naar sociale netwerken verzonden als u actief op de daarvoor bestemde socialenetwerkknop klikt. In dat geval brengt uw webbrowser een verbinding tot stand met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Door op de betreffende knop te klikken (bijv. 'Doorgeven', 'Delen' of 'Delen met vrienden'), gaat u ermee akkoord dat uw browser een koppeling naar de servers van het desbetreffende sociale netwerk tot stand brengt en gebruiksgegevens zal verzenden naar de toepasselijke exploitant van het sociale netwerk en vice versa. We hebben geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die vervolgens door de sociale netwerken worden verzameld.

De aanbieder van het sociale netwerk slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) ten behoeve van de weergave van op de vraag toegesneden advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

De gegevens worden overgedragen ongeacht of u een account hebt bij de plug-inprovider en of u bij deze provider aangemeld bent. Als u bij de plug-inprovider aangemeld bent, worden uw gegevens die bij ons worden verzameld, rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en zij deelt deze met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat uw profiel wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers, zoals hieronder vermeld. Zij zullen u ook aanvullende informatie verstrekken over uw rechten in dit verband en over het instellen van opties om uw privacy te beschermen.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS;
http://www.facebook.com/policy.php.
Meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en ook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

b)  Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl

c)  Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS;
https://twitter.com/privacy

d)  Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS); http://about.pinterest.com/privacy/

2.4 Youtube-video's

We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd. Deze zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en ze kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeveiligingmodus’ , dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u niet op de video's klikt om ze af te spelen. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar in de volgende alinea wordt verwezen, naar YouTube verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige pagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die worden vermeld in onderdeel 2 van dit privacy beleid verzonden. Dit is onafhankelijk van of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van adverteren, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op de vraag toegesneden advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

2.5 Internetreclame
2.5.1 Google Ads (vroeger Google Adwords)

2.5.1.1 Conversie van Google Adwords

We maken gebruik van de diensten van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Door middel van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn en daarnaast willen we onze website interessanter voor u maken en de reclamekosten op een billijke wijze berekenen.

De reclamematerialen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Voor dit doel gebruiken we ‘ad server cookies’, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of clicks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website via een Google-ad bezoekt, slaat Google Adwords een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (van belang voor postviewconversies) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer wenst te worden benaderd) worden gewoonlijk als analysewaarden opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van een klant van Adwords bezoekt en de op zijn apparaat opgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar zijn pagina is doorverwezen. Elke klant van Adwords krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen derhalve niet via websites van klanten van Adwords worden getraceerd. We verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclameacties. We ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclameacties succesvol zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we op basis van deze informatie gebruikers niet identificeren.

Vanwege de gebruikte marketinginstrumenten creëert uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrument door Google worden gegenereerd en informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van AdWords-conversie ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een aankondiging van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

2.5.1.2 Google Ads-remarketing

We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. De remarketingfunctie stelt ons in staat om aan gebruikers van onze website advertenties te presenteren op basis van hun interesses op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (zogenaamde ‘Google-advertenties’ in Google search of op YouTube of op andere websites). Hiertoe wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om ook na een bezoek aan onze website op andere pagina's gerichte reclame aan gebruikers te kunnen tonen. Om dit te doen, slaat Google cookies op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Display Network bezoeken. Deze cookie, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. Het nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaald apparaat uniek te identificeren. Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers:
Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsopties om uw privacy te beschermen:

https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy; Meer informatie vindt u verder op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org.

Verwijderen/Bezwaar:
U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen (met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen); b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices. Deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen (klik hier). Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Cookie levensduur: tot 180 dagen (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.5.2 Advertentiefuncties van Google Analytics

Deze website maakt naast de standaard functies van Google Analytics ook gebruik van uitgebreidere functies (Google Analytics Advertising Features). De Google Analytics Advertising Features die geïmplementeerd zijn op deze website bevatten:

 • Google Display Netwerk Vertoningsrapportage
 • Google Analytics Rapportage Demografie en Interesses
 • Geïntegreerde diensten ten behoeve van advertentiedoeleinden waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt, met inbegrip van gegevens die worden verzameld via advertentiecookies en ID’s

Om onze website te optimaliseren gebruiken we een combinatie van ‘first-party cookies’ (bijvoorbeeld Google Analytics cookies), Google marketingcookies en identificatiemiddelen.

Er zijn meerdere manieren waarop u uw deelname aan dit meetproces kunt voorkomen: a. in uw browsersoftware de juiste instellingen aanzetten; b. via uw Google Ad instellingen op https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c. uw cookie-voorkeur instellingen aanpassen (klik hier). Houdt er alstublieft rekening mee dat wanneer u deze maatregelen neemt, u wellicht niet in staat zal zijn om alle aangeboden functies volledig te kunnen gebruiken.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag:
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.5.3 Google remarketing

Verder maken we gebruik van de applicatie Google Remarketing om weer contact met u op te nemen binnen de 12 maanden . Met deze applicatie kunnen onze advertenties worden weergegeven nadat u onze website hebt bezocht indien u doorgaat met serven op het internet. Dit gebeurt met behulp van cookies die in uw browser zijn opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw gebruiksgedrag vast te leggen en te evalueren als u verschillende websites bezoekt. Google kan zo uw eerdere bezoeken aan onze website vaststellen. Blijkens haar eigen verklaringen voegt Google de in het kader van remarketing verzamelde gegevens niet bij uw persoonsgegevens, die Google kan opslaan. Volgens Google wordt met name pseudonimisering voor remarketing gebruikt.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen. Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsopties om uw privacy te beschermen:
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy; Meer informatie vindt u verder op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op https://www.networkadvertising.org.

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.5.4 Adform

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Adform van Adform A/S Denemarken. Adform gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan eens te zien krijgt. Adform gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en om te voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan Adform cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Adform ziet en later de website van de adverteerder bezoekt met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Adform bevatten cookies geen persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres, naam of adres.

Uw browser maakt automatisch een directe verbinding met de Adform-server wanneer u onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Adform verzamelde gegevens door middel van het gebruik van deze tool en informeren u daarom naar beste kennis en wetenschap: Door de integratie van Adform ontvangt Adform de informatie dat u het betreffende deel van onze internetaanwezigheid hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt.

Daarnaast stellen de cookies van Adform ons in staat om te erachter te komen of u bepaalde acties op onze website(s) voltooit na het bekijken van een van onze display-/video-advertenties op Adform of andere platforms via Adform of het doorklikken (het bijhouden van conversies). Adform gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud die u op onze website(s) hebt bekeken, zodat we u op een later tijdstip gerichte advertenties kunnen tonen.
Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie het Onderdeel Cookies.

Ontvangers:
Meer informatie over Adform vindt u op https://site.adform.com/ met betrekking tot gegevensbescherming bij Adform A/S Denemarken: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Verwijderen/Bezwaar:
U kunt uw deelname aan dit traceerproces op verschillende manieren voorkomen: a) door middel van de instellingen van uw browser, met name door cookies van derden te blokkeren, ontvangt u geen advertenties van derden; b) door cookies van Adform via uw browser uit te schakelen via https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) door uw cookievoorkeuren dienovereenkomstig in te stellen (klik hier). Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Cookie levensduur: tot 180 dagen na laatste interactie (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).
Maximale opslag periode van data: tot en met 13 maanden.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.5.5 Aangepaste doelgroepen op Facebook ('Facebook-pixel') (website)

Doel van de behandeling :

Deze website gebruikt de Facebook Pixel en de Conversion API van het sociale netwerk "Facebook" voor de volgende doeleinden:

 • Facebook (website) Gepersonaliseerd publiek

  We gebruiken de Facebook-pixel en de Conversions API voor remarketingdoeleinden, zodat we binnen 180 dagen contact met u kunnen opnemen. Dit stelt ons in staat om advertenties weer te geven op basis van de interesses ("Facebook Ads") van website-gebruikers wanneer zij het sociale netwerk "Facebook" of andere websites bezoeken die ook gebruik maken van dit instrument. Op deze manier streven wij ernaar om de voor u interessante advertenties weer te geven om onze website of onze aanbiedingen voor u interessanter te maken.

 • Facebook Conversion

  We gebruiken ook Facebook Pixel en de Conversions API om ervoor te zorgen dat onze Facebook Ads overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet saai zijn. Met behulp van Facebook Pixel kunnen we de effectiviteit van Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook Ad hebben geklikt (dit wordt "conversie" genoemd).

Door de gebruikte marketingtools (de Facebook Pixel en de Conversions API) maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook zodra u akkoord gaat met het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming nodig is. Door de integratie van de Facebook-pixel en het gebruik van de Conversions API ontvangt Facebook de informatie die u op een van onze websites heeft bekeken of op een door ons geplaatste advertentie heeft geklikt. Als u zich heeft geregistreerd voor een Facebook-service, kan Facebook uw bezoek aan uw account koppelen.

De verwerking van deze gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het databeleid van Facebook. U kunt specifieke informatie en details over de Facebook-pixel, de Conversions API en de functionaliteit ervan vinden in de Facebook-hulpzone.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie over cookies.

 

Ontvangers

Gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens:

Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook) verantwoordelijk voor het verzamelen en doorgeven van gegevens in verband met deze verwerking. Dit geldt voor de volgende doeleinden:

 • De creatie van geïndividualiseerde of op maat gemaakte advertenties en de optimalisatie ervan
 • Verspreiding van commerciële en transactiegerelateerde berichten (bijvoorbeeld via Messenger)

De volgende behandelingen vallen niet onder de gezamenlijke controle:

 • De verwerking die plaatsvindt na de inzameling en verzending is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Facebook.
 • Het opstellen van rapporten en analyses in geaggregeerde en anonieme vorm gebeurt als onderaannemer en is dus onze verantwoordelijkheid.

We hebben een overeenkomst gesloten met Facebook voor een gezamenlijke monitoring, die hier te bekijken is: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. In deze overeenkomst worden de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichting van de AVG met betrekking tot het gezamenlijke toezicht omschreven.

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de gegevensbeschermingsfunctionaris van Facebook zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/about/privacy. Wij hebben met Facebook afgesproken dat deze laatste als aanspreekpunt voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan worden gebruikt (zie paragraaf 1.3). Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is er geen beperking van de reikwijdte van de rechten van de betrokkenen. Meer informatie over de wijze waarop Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de wettelijke basis voor de verwerking en de rechten van de betrokkenen, is te vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy. Wij geven de gegevens door in het kader van een gezamenlijke controle op basis van een gewettigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Informatie over de voorwaarden voor gegevensbeveiliging vindt u hier. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms en over de verwerking op

De basis van de standaard contractuele bepalingen is hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

 

Andere ontvangers:

Wij geven de verzamelde gegevens ook door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, onderaannemers (bijv. platform-, hosting-, support- en analysedienstverleners) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor het uitvoeren van de weergave en analyse van advertenties). Platform/hosting providers krijgen toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). In het kader van artikel 46 van de AVG zijn wij, als passende zekerheid, standaardcontractbepalingen overeengekomen met

Meer informatie is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Verwijderen/bezwaar:

De functie "Facebook Custom Audiences" kan worden uitgeschakeld in de cookie-instellingen en voor gebruikers die zijn ingelogd op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Cookie levensduur: tot 180 dagen na de laatste interactie (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming)

2.5.6 Where to buy (Swaven)

Doel/Informatie:
Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om onze producten te kopen op websites van online retailers (bijvoorbeeld met een winkelwagensymbool). Met deze functie krijgen we alleen prestatie- en analytische informatie over de efficiëntie van de tool (via cookies), wat ook onder gerechtvaardigd belang valt. Een cross-website tracking gebeurt niet, dus we krijgen de informatie niet als u iets gekocht heeft in de geselecteerde winkel. 

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers:
Deze gegevens worden verwerkt naar onze partner Swaven SAS, Parijs, Frankrijk. Meer informatie vindt u hier: https://www.swaven.com/cookie-policy/ 

Verwijderen:
Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (consent).

2.5.6 Data Management Platform (Salesforce Audience Studio/Krux)

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van een tool om de informatie van websitebezoekers te centraliseren binnen één platform om de gebruiker te segmenteren voor campagnes en om inzichten te ontvangen over de prestaties van een campagne. De differentiatie van bezoekers is gebaseerd op een unieke ID (cookies of lokale opslag). De tool biedt ook de mogelijkheid dat individuele product-/marketinginformatie op websites van derden kan worden gepubliceerd op basis van het bezoek op onze website. De gegevens kunnen informatie bevatten over de manier waarop de gebruiker op de website is gekomen en de interactie van de gebruiker met de website. Browsers sturen ook automatisch bepaalde standaardinformatie naar elke website die een gebruiker bezoekt, zoals een IP-adres, browsertype en taalinstellingen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen. Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid om de gegevens van websitebezoekers (ook cross-device) te koppelen aan onze geregistreerde gebruikers, zodra zij zijn ingelogd en de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.
Meer informatie kunt u hier vinden: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers:
Wij geven de verzamelde gegevens ook door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Group of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. platform-, hosting-, support- en analysedienstverleners) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor de uitvoering van campagneweergave, segmentering, koppeling van gebruikersgegevens en analyse). De belangrijkste dienstverlener is salesforce.com Germany GmbH, Duitsland. Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als een passende waarborg zijn wij standaard contractuele clausules overeengekomen volgens Art. 46 AVG met deze aanbieders overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Verwijderen:
De persoonsgegevens die deze tool verzamelt, worden binnen 6 maanden na inactiviteit gewist. De toestemming kan met werking voor de toekomst worden ingetrokken via de cookie-instellingen (klik hier [Link naar Cookie-instellingen-pagina]. In het geval van geregistreerde gebruikers en met de respectieve toestemming, kunnen de gegevens worden gekoppeld aan hun consumentenprofiel. De verwijderingsregels voor het consumentenprofiel zijn dan van overeenkomstige toepassing (bijv. loyaliteitsprogramma).
Duur van de cookies: maximaal 6 maanden (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst)

 

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (consent).

2.6 Google Tag Manager

Doel & Informatie :

 

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk om de tags van de website te beheren via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen de tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen. De Google Tag Manager triggert andere tags die op hun beurt, indien nodig, gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle tracking tags als deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

 

Ontvangers :

 

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Overdracht naar derde landen is mogelijk. In het kader van artikel 46 van de DDR zijn wij als passende zekerheid standaardcontractbepalingen overeengekomen. Meer informatie hierover is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder a), van de DDR (rechtmatig belang)

2.6.1 Salesforce/Evergage

Doel/Informatie:
Wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven via de cookiebanner maakt deze website maakt gebruik van de Evergage (Salesforce Interaction Studio) tool voor personalisatie. Het stelt ons in staat gepersonaliseerde inhoud te tonen op basis van websiteacties (bijv. klik, kijktijd, invoeren van een zoekterm) en de behoeften van onze websitebezoekers beter te begrijpen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld producten tonen die u misschien leuk vindt of, als gebruiker van de NIVEA Club -loyaliteitsprogramma, u per e-mail een bericht sturen als u producten in uw winkelwagentje bent vergeten.  

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie Cookie Sectie.

Ontvangers:
Wij geven de verzamelde gegevens ook door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. platform-, hosting-, support- en analysedienstverleners) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor website-analyse). De belangrijkste dienstverlener is salesforce.com Germany GmbH, Duitsland. Platform-/hostingproviders hebben toegang tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als een passende waarborg zijn we standaard contractuele clausules overeengekomen volgens Art. 46 GDPR met deze aanbieders overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_nl

Intrekking/uitschakeling: 
U kunt Evergage uitschakelen via de cookie-instellingen hier
Als de via deze cookies verzamelde gegevens worden samengevoegd met uw profiel, worden de gegevens dienovereenkomstig verwijderd wanneer u uw NIVEA Club-profiel verwijdert. Indien u de via de cookies verzamelde gegevens wilt laten verwijderen zonder uw myNIVEA-profiel te verwijderen, kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op onze website. 
  
Levensduur van cookies: maximaal 180 dagen (dit geldt alleen voor cookies die via deze website worden geplaatst).
 
Bewaartermijn: 2 jaar (dit geldt alleen voor de gegevens die via de cookies worden verzameld).

Rechtsgrondslag:  
Art. 6 (1) a GDPR (toestemming)

 

2.7 Pop-up voor campagnes/NIEUWSBRIEVEN/loyaliteitsprogramma’s (optinmonster)

Doel/Informatie
Deze website maakt gebruik van pop-up functies om u een snelle en eenvoudige manier te bieden om deel te nemen aan campagnes of om u te abonneren op nieuwsbrieven/loyaliteitsprogramma’s. Het doel van elke campagne/nieuwsbrief/loyaliteitsprogramma wordt beschreven in een van de onderstaande hoofdstukken en is onafhankelijk van het verstrekken van deze pop-up functionaliteit.
Soms gebruiken we functies om ervoor te zorgen dat u alleen die pop-ups ziet in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld dat u alleen de pop-ups ziet de eerste keer dat u onze website bezoekt, of hoe vaak de pop-up zal verschijnen.

Gebruikte Cookies: type B. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Ontvangers
Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (uitvoeren van gewilde campagne/nieuwsbrief/programma). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Verwijderen/Bezwaar
Het verwijderen van de verstrekte gegevens verschilt per campagne/nieuwsbrief/loyaliteits-programma, zoals hieronder beschreven.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (consent).

2.8 Chatbot (Loyjoy)

Functie/Informatie
Deze website biedt de mogelijkheid om in een gepersonaliseerde dialoog met ons te komen. Met onze chatbot kunt u deelnemen aan enquêtes of winacties, de nieuwsbrief bestellen of deel uitmaken van ons loyaliteitsprogramma. Wij verzamelen daarom verschillende communicatie/interactie gegevens zoals die door u worden verstrekt. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de gegevens te analyseren en te evalueren voor statistische doeleinden. 

Gebruikte cookies: Type b. Meer informatie is te vinden in het onderdeel Cookies

Ontvangers
We geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking, aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, verwerkers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (om de chatbot en de gevraagde dienst (bijv. Verzenden van de nieuwsbrief) uit te voeren, etc.). De belangrijkste dienstverlener is Loyjoy GmbH, Münster Duitsland. Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonlijke gegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben we standaard contractuele clausules in overeenstemming met Art. 46 AVG met deze aanbieders.

Verwijderen/bezwaar
De chatdialogen binnen de chatbot worden na 48 uur automatisch verwijderd. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de gegevens eerder te verwijderen in het chatbot menu en om verdere privacy rechten uit te voeren. Afhankelijk van de gekozen doeleinden (winacties, enquêtes, nieuwsbrieven, etc.) gelden de bewaartermijnen zoals vermeld in de betreffende context (zie hieronder). 

Cookieduur: tot 24 maanden (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst). 

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (consent)

2.9 Captchas

Deze website gebruikt in specifieke gevallen de Google reCAPTCHA v2 om het gebruik van tekstvelden door geautomatiseerde programma's/bots te vermijden. Het helpt om de veiligheid van onze website te ondersteunen en om SPAM voor de gebruikers te vermijden. Dit is ook ons legitieme belang en voldoet aan onze wettelijke verplichting.

De verzamelde gegevens zijn hard- en software-informatie, zoals apparaat- en applicatiegegevens en het resultaat van integriteitscontroles. Deze gegevens worden verzonden naar Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De gegevens worden door Google niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.

Meer informatie vindt u in hun privacybeleid: https://policies.google.com/privacy. Meer documentatie is hier te vinden: https://developers.google.com/recaptcha/ 
https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Gebruikte cookies: Type a. Meer informatie is te vinden in het gedeelte "Cookies".

 

Ontvangers:

Informatie van derden: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als een passende waarborg zijn standaard contractuele clausules volgens Art. 46 GDPR van toepassing zijn. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Verwijdering:
Levensduur van cookies: maximaal 24 maanden (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst)

 

Wettelijke grondslag:
Art. 6 (1) c AVG (als verwerking vereist is ter naleving van een wettelijke verplichting)
Art. 6 (1) a AVG (als verwerking berust op gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven)

2.10 Door gebruikers gegenereerde inhoud op sociale media (UGC) (via Squarelovin_

Doel / Informatie:
Deze website biedt de mogelijkheid om inhoud weer te geven die is gegenereerd door social media gebruikers, en dit na hun goedkeuring. De inhoud die u ziet binnen de tool is gebaseerd op functionele cookies (bv. taal, laatst geladen en geziene stream) en is voor uw gemak. Wij gebruiken de gegevens ook voor analyses en statistieken. Meer informatie kunt u vinden op: https://squarelovin.com/privacy

Gebruikte cookies:
Type b. Meer informatie is te vinden in de rubriek "Cookies".

Ontvangers:
Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Group of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting-, verwerkingsdienstverleners) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (om u de social media inhoud op deze website te tonen). De belangrijkste dienstverlener is Anchor Media GmbH, Duitsland. Platform/hosting providers kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als een passende beschermingsmaatregel zijn wij, overeenkomstig art. 46 GDPR standaardcontractbepalingen met deze aanbieders overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en

Bewaartermijn:
Levensduur cookie: maximaal 12 maanden (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Rechtsgrond:
Art. 6 (1) a AVG (consent)

2.11 Social login

Om u te registreren en in te loggen op uw klantenaccount, hebt u ook de mogelijkheid om u te authenticeren met uw bestaande profiel op een van de volgende sociale netwerken, Facebook, Twitter of Google, en u uiteindelijk te registreren of in te loggen.

Daartoe vindt u op de registratiepagina of loginpagina de overeenkomstige symbolen van de respectievelijke aanbieders van de sociale netwerken die door onze website worden ondersteund. Voordat een verbinding met de aanbieders tot stand wordt gebracht, moet u uitdrukkelijk instemmen met de hieronder beschreven verwerking en overdracht van gegevens:

Door op het betreffende symbool te klikken, wordt een nieuw pop-upvenster geopend, waarin u zich met uw inloggegevens voor het sociale netwerk moet aanmelden. Nadat u zich met succes hebt aangemeld, deelt het sociale netwerk u mee, welke gegevens in het kader van het registratie- of aanmeldingsproces ter verificatie aan ons worden doorgegeven. Als u met deze gegevensoverdracht hebt ingestemd, worden de door ons voor de registratie vereiste velden gevuld met de verzonden gegevens. De gegevens die wij voor de registratie of aanmelding nodig hebben, zijn uw e-mailadres.

Pas nadat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van de overgedragen en vereiste gegevens, worden uw gegevens door ons opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Buiten het authenticatieproces is er geen koppeling tussen uw bij ons aangemaakte klantenaccount en uw account op het betreffende sociale netwerk.

Om het authenticatieproces voor registratie en aanmelding uit te voeren, wordt uw IP-adres doorgegeven aan de betreffende aanbieder van het sociale netwerk. Wij hebben geen invloed op het doel en de omvang van de gegevensverzameling en op de verdere verwerking van de gegevens door de betreffende aanbieders van het sociale netwerk. Lees voor meer informatie de informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsmede http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.
Facebook verbinden

Indien op deze website een zogenaamde "Facebook Connect-knop" wordt geplaatst, kunt u zich met uw Facebook-gebruikersgegevens bij onze website aanmelden. Bovendien kan Facebook Connect automatisch informatie over uw activiteiten op onze website in uw Facebook-profiel opnemen. In dit verband krijgt u bij het activeren van de knop zowel de mogelijkheid om uitdrukkelijk toestemming te geven voor de toegang tot uw Facebook-gebruikersgegevens als voor de publicatie van informatie en activiteiten in uw Facebook-profiel. Het gebruik van verdere gegevens (bijv. contact via uw e-mailadres) vindt alleen plaats met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat Facebook via Facebook Connect informatie over de toepassing of website ontvangt, inclusief wat u aan het doen bent. Om het verbindingsproces te personaliseren, kan Facebook in sommige gevallen een beperkte hoeveelheid informatie ontvangen voordat de toepassing of website wordt geautoriseerd. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook:

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsmede https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als een passende waarborg zijn standaard contractuele clausules overeenkomstig Art. 46 AVG van toepassing. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verantwoordelijke:
Verantwoordelijk voor deze sociale inlogfunctie is Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Duitsland.

Contactgegevens via het online contactformulier.

 

2.12 Matomo

Deze site gebruikt Matomo om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Het helpt ons om ervoor te zorgen dat de website correct functioneert, met name door het controleren van de functionaliteiten van de website (bijv. om navigatieproblemen op te sporen of om voldoende servercapaciteit te garanderen). De verkregen statistieken laten ons ook toe onze website te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Uw IP-adres wordt automatisch geanonimiseerd.

Cookies/Tools: Type A. Voor meer informatie, zie "Cookie/Tools" sectie Link

Ontvangers:
Platform/hosting provider

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn standaard contractuele clausules op grond van Art. 46 AVG werden gesloten. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.  

Verdere ontvangers zijn te vinden in de algemene ontvangersrubriek 1.4.Link

 Verwijdering/bezwaar:
De verzamelde persoonsgegevens worden na één dag gewist. Uw IP-adres wordt onmiddellijk geanonimiseerd. U kunt dit via de Cookie-instellingen hier deactiveren [Cookie-instellingen].  

Rechtsgrondslag:
Art. 6 (f) (gerechtvaardigd belang om de werking van de website en statistisch gebruik te verzekeren)

 

 


3

Andere aangeboden diensten (on- en offline)

In aanvulling op het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we ook enkele andere diensten aan, waar uw persoonsgegevens voor verwerkt worden.

Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van door ons gecontracteerde dienstverleners of uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u over de desbetreffende processen hieronder uitvoerig informeren.

Wij hebben externe dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en geven ze zorgvuldig opdrachten, en zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden wanneer we in samenwerking met partners promoties, sweepstakes, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie kan worden verkregen op het moment dat u de gegevens verstrekt of in de beschrijving van de onderstaande diensten.

In tegenstelling tot het bepaalde in 1.2 is een Beiersdorf-onderneming in sommige gevallen de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder aangeboden diensten, die al aan u is bekendgemaakt als onderdeel van de mededeling. Als er daarom wordt verwezen naar onderdelen van dit privacy beleid, bijvoorbeeld via een link, en er is al een verwerkingsverantwoordelijke genoemd, bijvoorbeeld in de voettekst/ondertekening van een e-mail of campagnekaart, dan is deze persoon de gegevensverantwoordelijke zoals bedoeld in art. 4 nr. 7 AVG.

Als onze dienstverleners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden. Wij zullen u informeren over de gevolgen van deze omstandigheid in de onderstaande beschrijving van de dienst.

3.1 Contact

Functie/Informatie
Bij de communicatie en/of samenwerking met ons, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op onze website of het gegevensuitwisselingsplatform, bijvoorbeeld als consument, testpersoon, zakenpartner of klant, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer, of persoonsgegevens die tijdens het gesprek worden verstrekt) door ons opgeslagen en verwerkt om bijvoorbeeld uw vragen en verzoeken te beantwoorden of voor zakelijke correspondentie. 
Bij de verwerking van gegevens die in het kader van de communicatie ontstaan, hebben wij een rechtmatig belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten, voor interne controledoeleinden of in overeenstemming met het desbetreffende communicatieverzoek. 

 

Ontvangers
Om terrorisme te bestrijden, zijn wij wettelijk verplicht om een vergelijking te maken met sanctielijsten. Daarom verwerken wij uw gegevens ook om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de vergelijking met deze lijsten. Bovendien verwerken wij uw gegevens in de Beiersdorf-groep voor het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en ander wangedrag, de beoordeling en beheersing van risico's, voor interne communicatie en voor overeenkomstige administratieve doeleinden.

Als u een zakenpartner bent, vergelijken wij uw gegevens met gepubliceerde lijsten van misleidende leveranciers (bijv. waarschuwingslijsten van de World Intellectual Property Organization) om een weloverwogen beslissing over mogelijke betalingen te kunnen nemen. We zullen ook regelmatig uw kredietwaardigheid in bepaalde situaties (bijvoorbeeld tijdens het sluiten van een overeenkomst). Ons gerechtvaardigd belang hiervoor is het minimaliseren van de financiële risico’s. Voor dit doel werken we samen met kredietinstellingen waarvan we de benodigde gegevens ontvangen. Daarom geven we uw naam en contact gegevens door aan deze kredietinstellingen. Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte).
 
Als u een klant of zakenpartner bent, kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan potentiële kopers als onderdeel van een zakelijke transactie. In het kader van het due diligence-onderzoek worden over het algemeen anonieme gegevens verwerkt. Het kan echter nodig zijn om in individuele gevallen persoonsgegevens te verwerken. Ons legitieme belang ligt in de uitvoering van de zakelijke transactie.

 

Verwijderen/bezwaar:
We verwijderen gegevens die voortkomen uit deze context zodra het behouden van de gegevens niet langer nodig is, tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. In het geval van consumenten vragen middels het consumenten beheer systeem, zullen de persoonlijke gegevens meestal na 1 jaar worden verwijderd. Als uitzondering, de gegevens zullen langer bewaard worden als de gegevens noodzakelijke zijn voor het etablissement, een oefening, of verdediging van rechtsvoordering.

U kunt bezwaar maken tegen deze verwerkingen in overeenstemming met de vereisten onder paragraaf 4.

 

Wettelijke grondslag:
Art. 6 (1) b AVG (als verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of situatie gelijkwaardig aan een overeenkomst);
Art. 6 (1) c AVG (als verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting);
Art. 6 (1) a AVG (als verwerking berust op gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven)

3.2 Nieuwsbrief

Functie/Informatie
De nieuwsbrief bevat nieuws, aanbiedingen en verdere informatie over de geselecteerde Beiersdorf-merken. Door u op de nieuwsbrief te abonneren ontvangt u gepersonaliseerde informatie over de producten, diensten of suggesties voor deelname aan acties, zoals prijsvragen of producttesten via e-mail of reclame op uw kanalen of die van derden (bijv. via sociale media).

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u een nieuwsbrief die is afgestemd op uw behoeften (‘gepersonaliseerd’). We evalueren uw aankoop- en klikgedrag op onze websites of binnen de nieuwsbrief om de voor u relevante informatie te verzamelen.

De nieuwsbrief wordt doorgaans maandelijks (‘regelmatig’) verzonden. In individuele gevallen (bijv. voor speciale acties), kan de verzending van e-mails ook wekelijks plaatsvinden.

Tevens maken we gebruik van remarketing om u de relevante internetreclame te tonen. Voor verdere informatie, vooral over de desbetreffende ontvangers, verwijzen ze naar het relevante onderdeel ‘Internetreclame’.

Ontvangers
De gegevens zullen aan ons klantenmanagementplatform worden gezonden en deze  dienstverleners hebben mogelijk tevens toegang ter ondersteuning en implementatie van de nieuwsbrief. Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Verwijderen/Terugtrekken
Deze verzamelde gegevens worden automatisch na 18 maanden verwijderd indien ze niet langer op de nieuwsbrief reageren, bijv. open (inactiviteit). Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u te zich op elk gewenst moment afmelden. Klik op de link die elke nieuwsbrief bevat, waarna u door het afmeldproces wordt geleid of u kunt u ook afmelden door ons een e-mail te sturen.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

3.3 Campagnes (bijv. Sweeptakes, Enquêtes, Producttesten)

Functie/Informatie
Wanneer u deelneemt aan sweepstakes of vergelijkbare acties, gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt om de campagne uit te voeren. Voor verdere informatie over de doeleinden daarvan verwijzen wij u naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van een contract. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de campagne. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, verzending, aanbieders van verwerkingsdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor de uitvoering van de actie). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Verwijderen
Uw gegevens worden na de uiteindelijke verwerking van de actie verwijderd (zie voorwaarden voor deelname), tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub b AVG (situatie vergelijkbaar met contract.

3.4 GECENTRALISEERD AANMELDINGSPROFIEL

Functie / Informatie
Indien u zich heeft geregistreerd, bieden wij u de mogelijkheid om beoordelingen te schrijven, een lijst favoriete producten samen te stellen, een nieuwsbrief te ontvangen en we bieden u in de toekomst alleen gepersonaliseerde inhoud aan op basis van uw gedrag. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens zullen worden opgeslagen en voor marktonderzoek en reclamedoeleinden worden gebruikt. We kunnen u dan geïndividualiseerde advertenties sturen.

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, consumentendatabase, reviewaanbieder) overeenkomstig de beoogde doeleinden (voor het verrichten van reclameactiviteiten). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Verwijderen
Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich voor het programma hebt afgemeld, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. Om uw gegevens te verwijderen, meldt u zich bij uw klantaccount aan en voltooit u het afmeldingsproces, of trekt u uw toestemming voor verwerking van uw gegevens in per e-mail. We verwijderen uw persoonsgegevens ten laatste automatisch nadat u 24 maanden inactief bent geweest.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

3.4.1 Gecentraliseerd aanmeldingsprofiel

Functie / Informatie:
Bij registratie biedt Beiersdorf AG u de mogelijkheid om een account met een wachtwoord (inlogprofiel) aan te maken. Dit loginprofiel wordt aangemaakt in de gecentraliseerde NIVEA loginprofiel-databank en zal controleren of u de geldige eigenaar bent van de account en/of het e-mailadres. Deze aanmeldingsdatabase is in het algemeen alleen verbonden met de dienst waarvoor u zich aanmeldt en behandelt alleen het verificatiegedeelte van uw aanmeldingsprofiel. Het aanmeldingsprofiel wordt daarom doorgestuurd naar het respectievelijke lokale NIVEA / Beiersdorf bedrijf waarvoor u de dienst aanvraagt.

Als u extra diensten aanvraagt van een ander NIVEA / Beiersdorf bedrijf (bijv. het registreren van een login profiel voor een andere landensite) kan uw login profiel incl. wachtwoord optioneel hergebruikt worden voor de door u gevraagde dienst.

Logfiles: Bij een bezoek aan en het gebruik van onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft en die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen.

Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie Cookie Sectie.

Controller:
Verantwoordelijk voor het gecentraliseerde profiel is Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Duitsland.

Contactgegevens via het online contactformulier.

 

Ontvangers:
Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, ondersteuning) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (om het inlogprofiel door te sturen op basis van de gevraagde dienst en de gebruikersverificatie). Platform/hosting providers zullen toegang hebben tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als een passende waarborg zijn wij standaard contractuele clausules volgens Art. 46 GDPR met deze aanbieders overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

 

Verwijdering / Intrekking:
Uw inlogprofiel wordt automatisch verwijderd zodra u uw lokale NIVEA-account op de geregistreerde website hebt verwijderd, tenzij dit in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen of verjaringstermijnen.In gevallen waarbij u met dit inlogprofiel geregistreerd bent bij meer dan één lokale NIVEA account , zal uw inlogprofiel worden verwijderd zodra al uw lokale NIVEA accounts worden verwijderd.Een automatische verwijdering van lokale NIVEA accounts vindt in het algemeen plaats na 24 maanden van inactiviteit.

Indien u enkel dit login profiel heeft aangemaakt zonder te registreren op een lokale NIVEA account , zal dit login profiel automatisch verwijderd worden binnen één dag.

De logfiles worden na 7 dagen verwijderd.

 

Wettelijke basis:
Art. 6 (1) a AVG (toestemming; gecentraliseerd aanmeldingsprofiel)

3.5 Loyaliteitsprogramma / mijnNIVEA

Functie / Informatie
Wanneer u zich aanmeldt voor ons loyaliteitsprogramma (online of offline) [myNIVEA], ontvangt u exclusieve en gepersonaliseerde inhoud, zoals het persoonlijke klantentijdschrift, productmonsters of speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld per e-mail, post, sms of online reclame op onze eigen of externe kanalen, zoals sociale media (bijv. Facebook). Hiervoor gebruiken wij de door u opgegeven contactgegevens (bijv. e-mailadres, postadres, telefoonnummer) en eventuele contactgegevens die aan uw social media-profielen zijn gekoppeld. Deze contactgegevens worden in gehashte vorm gematcht met de social media providers.

Om u een relevante geïndividualiseerde ervaring te bieden – dat wil zeggen op het juiste moment, via het juiste kanaal, met de voor u relevante inhoud en met de juiste, gepersonaliseerde boodschap - koppelen wij uw gegevens en verrijken deze met aanvullende informatie, bijvoorbeeld geodata en profielgegevens van alle contactpunten, inclusief websites en social media kanalen.

Hiervoor evalueren wij ook uw (eerdere) klik-, e-mailopenings-, aankoop- en surfgedrag op onze en andere websites/apps, social media-sites (bijvoorbeeld in het kader van geplaatste advertenties) of binnen de nieuwsbrief om de voor u relevante inhoud te ordenen. We kunnen hier ook uw activiteitenstatus uit afleiden en uw account automatisch verwijderen in geval van inactiviteit (zie hieronder). Bovendien gebruiken we deze gegevens om individueel contact met u op te nemen, rekening houdend met reeds geïnitieerde of voltooide aankooptransacties. Wij maken daarom een gebruikersprofiel aan voor het samenstellen van gepersonaliseerde content.

Daarnaast kunnen gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens (allergieën of huidziekten) worden verzameld. Wij verwerken deze echter alleen als u hiermee akkoord gaat.

Tot slot gebruiken we uw gegevens ook om de effectiviteit van onze diensten te analyseren en te verbeteren. Uw gegevens worden daarom opgeslagen en gebruikt voor marktanalyse en productinformatie. Dit omvat ook informatie die u verstrekt in het kader van campagnes/acties.

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, verzending, verwerkingsdienstverleners) overeenkomstig met de nodige doeleinden (het verzenden van het tijdschrift, productmonsters, reclame, communicatie, etc.). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Verwijderen/terugtrekken/bezwaar
Uw gegevens worden gewist zodra u uw account/profiel heeft gewist, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. Om uw gegevens te wissen, dient u zich aan te melden bij uw account + en de bijbehorende verwijderingsfunctie te gebruiken of ons uw terugtrekking van de gegevensverwerking per e-mail te sturen. U kunt ook bezwaar maken tegen individuele contactmethoden in uw account/profiel door de contactmethode te deactiveren. U kunt dit ook aanvragen via het contactformulier. Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens automatisch na uiterlijk 24 maanden van inactiviteit.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming)

3.6 Mailings per post

Functie / Informatie
Als geselecteerde klant, zakenpartner, tester en/of consument ontvangt u ook individuele productinformatie, aanbiedingen en productmonsters per post (brief). 
Dit is een speciale vorm van direct marketing, die ook ons legitieme belang is en die de loyaliteit van klanten en consumenten versterkt door de klant/consument exclusieve informatie te verstrekken.

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. klanten/dienstverleners op het gebied van consumentenbeheer, marketingbureaus, leveranciers van postdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (mailings per post). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Verwijderen
Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich heeft afgemeld, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. U kunt uw abonnement opzeggen of bezwaar maken tegen verdere mailings per post, zoals vermeld in de brief of in het onderdeel ‘bezwaar’ hieronder. We verwijderen uw persoonlijke gegevens verder uiterlijk automatisch nadat u 24 maanden inactief bent geweest (bijvoorbeeld wanneer u de verzonden kortingsbonnen niet gebruikt).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

3.7 Waarderingen en beoordelingen

Functie / Informatie:
Gebruikers hebben de mogelijkheid om in het kader van het aanbod van de website beoordelingen en beoordelingen van producten, processen of andere evaluaties in te dienen in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Wij zullen daarom de gegevens verzamelen die u aan ons hebt verstrekt wanneer u inhoud via een beoordeling en een recensie indient.

In het geval dat deze website een specifieke toestemming voor gevoelige gegevens vereist, zullen wij ook gevoelige informatie verwerken (bijv. via foto's) over uw gezondheid of gegevens die ras of etnische afkomst onthullen, met name binnen beoordelingen voor producten die geschikt zijn voor huidproblemen.
Het is ons rechtmatig belang dat gebruikers hun vrije mening over producten kunnen geven en dat die beoordelingen op gepseudonimiseerde wijze op websites van derden kunnen verschijnen.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw review en beoordeling op onze website te publiceren en te onderhouden in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden. Uw beoordeling wordt gepubliceerd met uw bijnaam/pseudoniem. De beoordeling kan voor publicatie worden gecontroleerd. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden bestempeld. Meer informatie vindt u in onze gebruiksvoorwaarden.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens ook binnen ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat uw beoordeling niet is gebaseerd op frauduleus gedrag, automatische programma's of bots Het is daarom mogelijk dat u een verificatie-e-mail ontvangt om uw e-mailadres te valideren, tenzij u zich hebt aangemeld via een gebruikersaccount.

Gebruikte cookies: Type a. Meer informatie is te vinden in de sectie "Cookies".

 

Ontvangers:
Wij dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, contractanten (bijv. hostingdienstverleners, dienstverleners voor klantenbeheer, websites van derden, fraudepreventieprovider) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor publicatie op de website). Platform/hosting providers zullen toegang hebben tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als een passende waarborg zijn wij standaard contractuele clausules volgens Art. 46 GDPR met deze aanbieders overeengekomen. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

 

Verwijdering / Bezwaar:
De persoonsgegevens van de gebruikers worden gewist of geanonimiseerd na de verwijdering van de gebruikersaccount of na een specifiek verzoek. De persoonlijke gegevens van de gebruikers die alleen een verificatie e-mail hebben ontvangen of geen gebruikersaccount hebben, zullen worden verwijderd of geanonimiseerd na het overeenkomstige verwijderingsverzoek. De reeds gepubliceerde reviews blijven in de regel onder de gepubliceerde nickname/pseudoniem zichtbaar, tenzij u apart een verzoek tot verwijdering indient.

 

Wettelijke grondslag:
Art. 6 (1) a AVG in combinatie met Art. 9 (2) a AVG (toestemming)

3.8 ESHOP

Functie / Informatie:
Indien u producten wil bestellen in onze webshop, is het noodzakelijk voor het sluiten van het contract dat u uw persoonsgegevens verstrekt, welke we moeten gebruiken om uw bestelling volledig te maken en uit te voeren. De noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van de bestelling wordt apart gemarkeerd, alle andere informatie die u invoert is vrijwillig. We verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens enkel om uw bestelling uit te voeren.

Hiernaast kunt u vrijwillig een klantaccount aanmaken waarop we uw persoonsgegevens op kunnen slaan voor toekomstige bestellingen. Als u een dergelijk account aanmaakt op de website, worden uw persoonsgegevens herroepelijk opgeslagen. Alle andere persoonsgegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunnen te allen tijde verwijderd worden in de klantomgeving.

Het is mogelijk dat we uw verstrekte persoonsgegevens verwerken met het oog op uw koop in onze website om u interessante product informatie op te sturen gebaseerd op uw eerder gekochte producten in onze eShop, of om u de mogelijkheid te geven om de reeds gekochte producten te beoordelen. Om deze reden sturen we u informatie per email in context van uw koop. Dit is een speciale vorm van direct marketing, die ook ons legitieme belang is en die de loyaliteit van klanten en consumenten versterkt door de klant/consument exclusieve informatie te verstrekken. Daarnaast kunnen we u technische of andere feitelijke informatie opsturen in context van uw koop. U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van dergelijke informatie in overeenstemming met de vereisten onder paragraaf 4.

Om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen, in het bijzonder financiële gegevens, is het bestelling proces versleuteld met TLS technologie. 
Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie het Onderdeel Cookies.

 

Ontvangers:
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan  externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. aanbieders van hosting en van klantenbeheerdiensten) overeenkomstig de beoogde doeleinden (voor publicatie op de website). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

We zijn verplicht door commerciële en belasting gerelateerde wetten om uw adres, betaling en bestelling data tot 10 jaar te bewaren.

Cookie levensduur: tot 2 jaar.

Maximale bewaarperiode voor gebruikte cookies: tot 14 maanden.

 

Wettelijke grondslag:
Art. 6 lid 1 sub b AVG (als verwerking op basis is van uitvoering van een contract of situatie vergelijkbaar met een contract)
Art. 6 lid 1 sub 7 AVG (als verwerking op basis is van de bovengenoemde legitiem belang)

3.9 Enquêtes

Functie/Informatie:
Als u meedoet aan een enquête of vergelijkbare campagne, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor hetgeen waar u toestemming voor heeft gegeven. De verzamelde gegevens geven antwoord op de vragen rondom het onderwerp van de enquête of vergelijkbare campagne, zowel als socio-demografische gegevens over uzelf. U kunt meedoen zonder uzelf te moeten identificeren, tenzij dit onderdeel is van de gegeven toestemming.

Voor sommige enquêtes is het nodig om er technisch voor te zorgen dat geen dubbele deelname of hervatting van de enquête mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gebruik van geïndividualiseerde links of cookies.

Gebruikte cookies: Type A. Meer informatie is te vinden in de rubriek "Cookies".

 

Ontvangers:
Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.


Verwijderen:
Uw gegevens worden verwijderd zodra de enquête of vergelijkbare campagne is voldaan (zie desbetreffende voorwaarden van de actie), op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten en/of verjaringstermijnen moeten worden nageleefd. De gegevens worden gebruikelijk na twee jaar verwijderd.

Wettelijke grondslag:
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

3.10 SKiN GUiDE

Doel & Informatie:

SKiN GUiDE biedt u de mogelijkheid om op u gerichte productaanbevelingen te ontvangen op basis van uw afbeeldingen (voornamelijk selfies). Dit vereist toegang tot de (selfie)-camerafunctie.

 

SKiN GUiDE analyseert vervolgens uw gezicht met behulp van uw selfie en bepaalt de optische leeftijd, de egaliteit, de stevigheid van uw huid, zowel als de gelijkmatigheid van uw teint. Er kunnen ook bijkomende vragen worden gesteld, die afhankelijk van uw antwoord ook gevoelige gezondheidsgegevens kunnen bevatten. Deze functionaliteiten vereisen geen registratie. Optioneel ontvangt u het testresultaat en andere aanbevelingen van SKiN GUiDE eenmalig per e-mail wanneer u uw e-mailadres in het betreffende veld invult. Dit betekent dat u geen periodieke nieuwsbrief zult ontvangen.

 

Na een extra registratie bij ons loyaliteits- of SKiN GUiDE programma zijn er bijkomende functies beschikbaar. Met het digitale huiddagboek kan de ontwikkeling van de huid worden gevolgd en kunnen op u gerichte verzorgingsadviezen en -routines worden aangeboden, ook via e-mail. Bovendien ondersteunen de gegevens van geregistreerde gebruikers de technologische verbetering.

 

Meer informatie over het gebruik van SKIN GUiDE vindt u in de SKiN GUiDE FAQ's.

 

Ontvangers :

Wij geven de verzamelde gegevens door aan de interne afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, onderaannemers (bijv. platform, hosting, analisten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (om de analyse uit te voeren). Platform/hosting providers krijgen toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborgen hebben wij met deze aanbieders standaardcontractclausules in het kader van artikel 46 van de DPMR afgesproken. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en

 

Verwijdering & Bewaartermijn van gegevens :

De persoonsgegevens van gebruikers die zich niet hebben geregistreerd, worden uiterlijk binnen 24 uur gewist en worden niet meer verwerkt.

Als het e-mailadres voor het verzenden van de testresultaten optioneel is, worden de gegevens uiterlijk na 24 maanden van inactiviteit automatisch gewist.

 

De gegevens van geregistreerde gebruikers zullen worden verwijderd na het verwijderen van een account. Dit omvat niet de gegevens die worden gebruikt voor verder onderzoek in verband met de toepassing.

 

Deze gegevens zijn gescheiden van het profiel en kunnen dus niet meer aan het profiel worden toegewezen. Deze gegevens worden na afloop van de onderzoeksdoelstelling verwijderd.

 

Rechtsgrondslag(en) :

Artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR in samenhang met artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR (instemming)