Stage-Datenschutz

Privacyverklaring

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons!

Voor NIVEA is niet alleen de zorg en bescherming van uw huid belangrijk. We hechten ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom respecteren we uw privacy en willen we dat u ons evenzeer kunt vertrouwen op het gebied van gegevensbescherming als op het gebied van huidverzorging. Wij informeren u altijd op transparante wijze over waar we uw gegevens voor nodig hebben en of en hoe lang we deze bewaren. Daardoor kunt u zelf bepalen voor welke doeleinden we uw gegevens mogen gebruiken. Om de best mogelijke beveiliging te garanderen, wordt de informatie altijd in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. Als u niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan (informeel) weten, bijvoorbeeld per e-mail.

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie
1.1. Verwerking van persoonsgegevens
1.2. Verwerkingsverantwoordelijke
1.3. Rechten van de betrokkene
1.4. Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten
2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website
2.1 Cookies 
2.2 Webanalyse
2.3 Sociale Plug-ins
2.4 Sociale Login 
2.5 YouTube-Video’s 
2.6 Internetreclame
2.7 Google Tag Manager
3. Andere aangeboden diensten (on- en offline)
3.1 Contact/Communicatie/Samenwerking
3.2 Nieuwsbrief
3.3 Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)
3.4 Inlogprofiel
3.5 Mailings per post
3.6 Waarderingen en beoordelingen
3.7 Enquêtes
4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
Algemene informatie

Algemene informatie

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website en de daarmee verband houdende diensten.

1.1. Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. diens naam, adres, e-mailadres, etc.

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG is: Beiersdorf N.V., De Passage 126-136, 1011 AX Amsterdam, Nederland.

Contactgegevens via e-mail: ca.back-up[at]beiersdorf.com; of via het online contactformulier.

1.3. Rechten van de betrokkene

Als de betrokkene op wie de gegevensverwerkingen betrekking hebben, hebt u op grond van art. 15 en volgende van de AVG de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens;
  • recht op de beperking van de gegevensverwerkingen;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
  • recht om bezwaar te maken.

Daarnaast hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.4. Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten

In geval van een wettelijke verplichting behouden wij ons het recht voor om informatie over u vrij te geven als we verplicht zijn deze te verstrekken aan bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

Verzameling en verwerking

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons niet anderszins van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen.

We dragen de verzamelde gegevens over aan de toepasselijke interne afdelingen voor de verwerking daarvan en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe serviceaanbieders, opdrachtnemers (bv. hosting, content beheersysteem) in overeenstemming met de beoogde doelen (voor het weergeven van de website en het opzetten van de inhoud ervan). De logbook bestanden worden na 7 dagen verwijderd.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub b AVG.

2.1 Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies of andere technologieën zoals pixels (hierna ‘Çookies’ genoemd) op uw computer gebruikt wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie of beeldbestanden, zoals pixels te bewaren. De volgende keer dat u onze website bezoekt op hetzelfde apparaat, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, vervolgens verzonden naar onze website ('cookie van de eerste partij') of naar een andere website waartoe de cookie behoort ('cookie van derden’). 

Via de opgeslagen en geretourneerde informatie herkent de desbetreffende website dat u deze al hebt bezocht met de browser die u op dat apparaat gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weergeven in overeenstemming met uw voorkeuren. In dat opzicht wordt alleen de cookie zelf geïdentificeerd op uw apparaat. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen na uw uitdrukkelijke toestemming of als het strikt noodzakelijk is om u in staat te stellen de aan u aangeboden diensten te gebruiken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

  • strikt noodzakelijke cookies (type A)
  • functionele en prestatiecookies (type B)
  • cookies waarbij toestemming vereist is (bv. marketing) (type C)

In dit privacybeleid vindt u meer informatie over de soorten cookies die ingesteld zijn en die worden gebruikt in de beschrijving van de tools die op onze websites zijn geïmplementeerd. 

2.1.1 Strikt noodzakelijke cookies (type A)

Strikt noodzakelijke cookies garanderen de werking van functies zonder welke u onze webpagina's niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn daarom cookies van de eerste partij. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in de cookies naar onze website zal worden teruggestuurd. 

Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als geregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u toegang krijgt tot verschillende subpagina's van onze website en dus uw logingegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent. 

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen strikt noodzakelijke cookies niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt echter op elk moment cookies in uw browser deactiveren (zie hieronder).

Wettelijke grondslag: art. 6  lid 1 sub b AVG.

2.1.2 Functionele en prestatiecookies (type B)

Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds verstrekte informatie (zoals een geregistreerde naam of een taalkeuze) op te slaan en u op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen anonieme informatie, waardoor ze uw activiteiten op andere websites niet kunnen volgen.

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om ze aantrekkelijker te maken en hun inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke pagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. In het bijzonder registreren we het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bezochte pagina's, de tijd die wordt besteed aan onze website, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt verkregen en het aandeel mobiele apparaten die toegang tot onze websites hebben. We registreren ook bewegingen, klikken en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke gebieden van onze website van bijzonder belang zijn voor gebruikers. Als gevolg hiervan kunnen we de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt verzonden, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

U kan op ieder ogenblik uw cookie-instellingen aanpassen (activeren of deactiveren).

Wettelijke grondslag: art. 6  lid 1 sub f AVG.

2.1.3 Cookies waarbij toestemming vereist is (type C)

Cookies die noch strikt noodzakelijk zijn (type A) noch functionele of prestatiecookies zijn (type B), worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, gebruikt, bv. marketingcookies.

We behouden ons ook het recht voor om informatie die we via cookies hebben verkregen, uit een anonieme analyse van het gebruik van bezoekers van onze website, te benutten om specifieke advertenties voor sommige van onze producten op onze eigen websites weer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteert omdat we reclame of inhoud weergeven waarvan wij denken dat die aansluit op uw interesses op basis van uw surfgedrag, zodat u minder op aselecte wijze gekozen advertenties ziet of minder vaak geconfronteerd wordt met bepaalde inhoud die mogelijk minder interessant voor u is. 

Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

Afmelding voor cookies die worden gebruikt voor internetreclame 

De cookies van veel bedrijven die worden gebruikt voor internetreclame kunt u ook beheren via de hulpprogramma's voor consumentenkeuze die zijn gemaakt in het kader van zelfreguleringsprogramma's in veel landen, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gevestigde http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

U kunt uw toestemming voor het gebruik van afzonderlijke cookies op basis van toestemming (type C) op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen. 

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.1.4 Beheer en verwijdering van alle cookies

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies meestal niet op uw apparaat worden opgeslagen en/of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook op elk gewenst moment cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U kunt via de helpfunctie van uw browser erachter komen hoe dit allemaal in detail werkt. 

Houd er rekening mee dat het deactiveren van cookies in het algemeen kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

2.2 Webanalyse

2.2.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt een specifiek type cookie, die op uw computer wordt opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 

We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om de geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen (de zogenaamde IP-maskering). Vanwege de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort op het grondgebied van de EU en de Verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). 

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van deze website te analyseren en om daarmee rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of als genoemde derden deze gegevens namens Google verwerken. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Informatie over de Servicevoorwaarden van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, een algemeen overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, en het beveiligingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatonafhankelijke analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt het meten van uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten heen (‘cross-device tracking’) uitschakelen in uw Google-account onder 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens'.

Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst)

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

2.3 Sociale Plug-ins

Sociale plug-ins (hierna: ‘plug-ins’) van sociale netwerken worden op onze websites gebruikt, in het bijzonder de knop 'Delen' of 'Delen met vrienden' van Facebook, waarvan de website facebook.com wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, Hanover Quay 5-7, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor Facebook.com in Europa. De plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een Facebook-logo. 

Naast die van Facebook gebruiken we plug-ins van ‘Google+’ (Provider: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), ‘Twitter’ (Provider: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) en ‘Pinterest’ (Provider: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS).

Om redenen van gegevensbescherming hebben we bewust besloten om geen directe plug-ins van sociale netwerken op onze websites te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we de 'Shariff'-oplossing. Met behulp van Shariff kunnen we zelf bepalen wanneer en of gegevens worden overgedragen aan de exploitant van het desbetreffende sociale netwerk. Om deze reden is er geen automatische gegevensoverdracht naar sociale netwerken zoals Facebook, Google+, Twitter of Pinterest zodra u onze website bezoekt. Gegevens worden alleen naar sociale netwerken verzonden als u actief op de daarvoor bestemde socialenetwerkknop klikt. In dat geval brengt uw webbrowser een verbinding tot stand met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Door op de betreffende knop te klikken (bijv. 'Doorgeven', 'Delen' of 'Delen met vrienden'), gaat u ermee akkoord dat uw browser een koppeling naar de servers van het desbetreffende sociale netwerk tot stand brengt en gebruiksgegevens zal verzenden naar de toepasselijke exploitant van het sociale netwerk en vice versa. We hebben geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die vervolgens door de sociale netwerken worden verzameld. 

De aanbieder van het sociale netwerk slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) ten behoeve van de weergave van op de vraag toegesneden advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

De gegevens worden overgedragen ongeacht of u een account hebt bij de plug-inprovider en of u bij deze provider aangemeld bent. Als u bij de plug-inprovider aangemeld bent, worden uw gegevens die bij ons worden verzameld, rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en zij deelt deze met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat uw profiel wordt toegewezen aan de plug-inprovider. 

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers, zoals hieronder vermeld. Zij zullen u ook aanvullende informatie verstrekken over uw rechten in dit verband en over het instellen van opties om uw privacy te beschermen.

a)  Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS;
http://www.facebook.com/policy.php.
Meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en ook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

b)  Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl
Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

c)  Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS;
https://twitter.com/privacy
Twitter heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

d)  Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS); http://about.pinterest.com/privacy/

2.4 Sociale Login

Om u te registreren en in te loggen bij uw klantaccount, hebt u ook de mogelijkheid om uzelf te authenticeren met uw bestaande profiel op een het volgende sociale netwerk, Facebook, en vervolgens u te registeren of in te loggen. 

Hiertoe vindt u op de registratiepagina of inlogpagina de bijbehorende symbolen van de desbetreffende aanbieders van de sociale netwerken die door onze website worden ondersteund. Voordat een verbinding met de aanbieder tot stand wordt gebracht, moet u uitdrukkelijk akkoord gaan met het proces en de verzending van gegevens die hieronder worden beschreven:

Door op het betreffende symbool te klikken, wordt een nieuw pop-upvenster (een zogenaamde app) geopend waarin u zich moet aanmelden met uw aanmeldingsgegevens voor het sociale netwerk. Nadat u zich hebt aangemeld, vertelt het sociale netwerk u welke gegevens aan ons worden verzonden voor verificatie als onderdeel van het registratie- of aanmeldingsproces. Als u akkoord bent gegaan met deze gegevensoverdracht, worden de door ons vereiste velden voor registratie ingevuld met de verzonden gegevens. De informatie die we nodig hebben voor registratie of login, betreft: (i) uw naam en (ii) uw e-mailadres. 

Alleen na uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de overgedragen en vereiste gegevens, worden uw gegevens door ons opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Afgezien van dit verificatieproces is er geen enkele connectie tussen uw klantaccount dat bij ons is aangemaakt en uw account op het desbetreffende sociale netwerk. 

Om het verificatieproces voor de registratie en aanmelding uit te voeren, wordt uw IP-adres verzonden naar de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk. We hebben geen invloed op het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en op de verdere verwerking van de gegevens door de voornoemde aanbieder van het sociale netwerk. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende aanbieder: 

a)  Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS;
http://www.facebook.com/policy.php 
Meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsook 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo 
Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

2.4.1 Facebook Connect

Als een zogenaamde 'Facebook Connect-knop' op deze website wordt geplaatst, kunt u met uw Facebook-gebruikersgegevens inloggen op onze website. Bovendien kan via Facebook Connect automatisch informatie over uw activiteiten op onze website in uw Facebook-profiel worden opgenomen. Wanneer u de knop activeert, krijgt u zowel de mogelijkheid om uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de toegang tot uw Facebook-gebruikersgegevens als voor de publicatie van informatie en activiteiten in uw Facebook-profiel. Het gebruik van verdere gegevens (bijvoorbeeld contact via uw e-mailadres) vindt alleen plaats met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee dat Facebook via Facebook Connect informatie over de applicatie of website ontvangt, inclusief wat u aan het doen bent. Om het verbindingsproces te personaliseren, kan Facebook in sommige gevallen een beperkte hoeveelheid informatie ontvangen voordat de toepassing of website wordt geautoriseerd. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit punt en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS;
http://www.facebook.com/policy.php 
Meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsook 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo 
Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5 YouTube-Video’s 

We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd. Deze zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en ze kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeveiligingmodus’ , dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u niet op de video's klikt om ze af te spelen. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar in de volgende alinea wordt verwezen, naar YouTube verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige pagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die worden vermeld in onderdeel 2 van dit privacybeleid verzonden. Dit is onafhankelijk van of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van adverteren, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op de vraag toegesneden advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. 

Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy; Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6 Internetreclame

2.6.1 Google Ads (voorheen Google Adwords)

2.6.1.1 Conversie van Google Ads

We maken gebruik van de diensten van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Door middel van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn en daarnaast willen we onze website interessanter voor u maken en de reclamekosten op een billijke wijze berekenen.

De reclamematerialen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Voor dit doel gebruiken we ‘ad server cookies’, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of clicks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website via een Google-ad bezoekt, slaat Google Adwords een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (van belang voor postviewconversies) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer wenst te worden benaderd) worden gewoonlijk als analysewaarden opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van een klant van Adwords bezoekt en de op zijn apparaat opgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar zijn pagina is doorverwezen. Elke klant van Adwords krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen derhalve niet via websites van klanten van Adwords worden getraceerd. We verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclameacties. We ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclameacties succesvol zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we op basis van deze informatie gebruikers niet identificeren.

Vanwege de gebruikte marketinginstrumenten creëert uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrument door Google worden gegenereerd en informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van AdWords-conversie ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een aankondiging van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

2.6.1.2 Google Ads remarketing 

We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. De remarketingfunctie stelt ons in staat om aan gebruikers van onze website advertenties te presenteren op basis van hun interesses op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (zogenaamde ‘Google-advertenties’ in Google search of op YouTube of op andere websites). Hiertoe wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om ook na een bezoek aan onze website op andere pagina's gerichte reclame aan gebruikers te kunnen tonen. Om dit te doen, slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Display Network bezoeken. Dit nummer, dat bekendstaat als een ‘cookie’, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. Het nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaald apparaat uniek te identificeren en niet om een persoon te identificeren; persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt:

a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen;

b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein https://www.google.nl/settings/ads, waarbij  deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin,

e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen (klik hier). Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van  de gegevensverzameling en -verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsopties om uw privacy te beschermen:

https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy; Google is aangesloten bij het EU-VS- Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Meer informatie vindt u verder op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org.

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 1 maand (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.6.2 Google Analytics Advertentiefuncties

Deze website maakt naast de standaard functies van Google Analytics ook gebruik van uitgebreidere functies (Google Analytics Advertising Features). De Google Analytics Advertising Features die geïmplementeerd zijn op deze website bevatten:

- Google Display Netwerk Vertoningsrapportage
- Google Analytics Rapportage Demografie en Interesses
- Geïntegreerde diensten ten behoeve van advertentiedoeleinden waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt, met inbegrip van gegevens die worden verzameld via advertentiecookies en ID’s

Om onze website te optimaliseren gebruiken we een combinatie van ‘first-party cookies’ (bijvoorbeeld Google Analytics cookies), Google marketingcookies en identificatiemiddelen.

Er zijn meerdere manieren waarop u uw deelname aan dit meetproces kunt voorkomen: a. in uw browsersoftware de juiste instellingen aanzetten; b. via uw Google Ad instellingen op https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c. uw cookie-voorkeur instellingen aanpassen (klik hier).

Houdt er alstublieft rekening mee dat wanneer u deze maatregelen neemt, u wellicht niet in staat zal zijn om alle aangeboden functies volledig te kunnen gebruiken.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.6.3 Google Remarketing

Verder maken we gebruik van de applicatie Google Remarketing om weer contact met u op te nemen binnen 24 maanden. Met deze applicatie kunnen onze advertenties worden weergegeven nadat u onze website hebt bezocht indien u doorgaat met surfen op het internet. Dit gebeurt met behulp van cookies die in uw browser zijn opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw gebruiksgedrag vast te leggen en te evalueren als u verschillende websites bezoekt. Google kan zo uw eerdere bezoeken aan onze website vaststellen. Blijkens haar eigen verklaringen voegt Google de in het kader van remarketing verzamelde gegevens niet bij uw persoonsgegevens, die Google kan opslaan. Volgens Google wordt met name pseudonimisering voor remarketing gebruikt. 

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG. 

2.6.4 App Nexus Pixel

Naam van de cookie

Bedrijf

Doel

Looptijd

sess

AppNexus

1 | 2 | 3

1 maand

uuid2

AppNexus

1 | 2 | 3

3 maanden

anj

AppNexus

1 | 2 | 3

3 maanden

Doel

1) Bijhouden welke advertenties je hebt gezien en bepalen hoe vaak je bent blootgesteld aan advertenties.

2) Het maken van (statistische) analyses om (online) profielen aan te maken die kunnen worden gebruikt om toekomstige interesses (beter) te voorspellen als basis voor gerichte (online) advertenties.

3) Identificatie van de 'Customer Journey'.

De leverancier AppNexus heeft een technologieplatform dat klanten gebruiken om online advertenties te kopen, verkopen en te leveren. AppNexus is gevestigd in een niet-Europees land (Verenigde Staten). Deze leverancier is aangesloten bij het privacyschild en zorgt dan ook voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau.

2.6.5 Adform

Deze website maakt ook gebruik van de online marketingtool Adform van Adform Germany GmbH. Adform gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan eens te zien krijgt. Adform gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en om te voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan Adform cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Adform ziet en later de website van de adverteerder bezoekt met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Adform bevatten cookies geen persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres, naam of adres.

Uw browser maakt automatisch een directe verbinding met de Adform-server wanneer u onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Adform verzamelde gegevens door middel van het gebruik van deze tool en informeren u daarom naar beste kennis en wetenschap: Door de integratie van Adform ontvangt Adform de informatie dat u het betreffende deel van onze internetaanwezigheid hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. 

Daarnaast stellen de cookies van Adform ons in staat om te erachter te komen of u bepaalde acties op onze website(s) voltooit na het bekijken van een van onze display-/video-advertenties op Adform of andere platforms via Adform of het doorklikken (het bijhouden van conversies). Adform gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud die u op onze website(s) hebt bekeken, zodat we u op een later tijdstip gerichte advertenties kunnen tonen.

U kunt uw deelname aan dit traceerproces op verschillende manieren voorkomen:

a) door middel van de instellingen van uw browser, met name door cookies van derden te blokkeren, ontvangt u geen advertenties van derden;

b) door cookies van Adform via uw browser uit te schakelen via https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

c) door uw cookievoorkeuren dienovereenkomstig in te stellen (klik hier) . Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken. 

Meer informatie over Adform vindt u op https://site.adform.com/ met betrekking tot gegevensbescherming bij Adform Germany GmbH: https://site.adform.com/privacy-center/overview
Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1, onder (a) AVG.

2.6.6 Aangepaste doelgroepen op Facebook (‘Facebook-pixel’)

Deze website maakt tevens gebruik van de remarketingfunctie ‘Aangepaste doelgroepen’ van Facebook Inc. (‘Facebook’) om contact met gebruikers te zoeken binnen 6 maanden. Hierdoor kunnen gebruikers van de website op iemands interesse gebaseerde advertenties zien (‘Facebook-advertenties’) wanneer ze het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook van dit instrument gebruikmaken, bezoeken.

Uw browser brengt automatisch een directe verbinding tot stand met de Facebook- server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Facebook door middel van dit instrument worden verzameld en we informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van de Aangepaste doelgroepen op Facebook ontvangt Facebook de informatie dat u het desbetreffende deel van onze internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een advertentie van ons. Als u bij een Facebook-dienst bent geregistreerd, kan Facebook uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd bent of ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificerende informatie verkrijgt en opslaat.

De ‘Facebook Custom Audiences’-functie kan bij de Cookie-instellingen worden gedeactiveerd en voor ingelogde gebruikers via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Het gebruikte soort cookies is Type C. Bekijk het Cookie-onderdeel voor verdere informatie. 

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub b AVG.

2.7 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dat betekent dat er geen cookies worden gebruikt en er geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens verzamelen als dat nodig is. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau is geïmplementeerd, blijft deze geldig voor alle tracking tags als ze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Andere aangeboden

Andere aangeboden diensten (on- en offline)

In aanvulling op het louter informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende andere diensten aan, waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. 

Indien we gecontracteerde dienstverleners voor individuele functies van ons aanbod gebruiken of als we deze voor advertentiedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder gedetailleerd over de desbetreffende processen informeren. 

Externe dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd; ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

Als onze dienstverleners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, zullen we u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van de dienst hieronder informeren.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden wanneer we in samenwerking met partners promoties, sweepstakes, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie kan worden verkregen op het moment dat u de gegevens verstrekt of in de beschrijving van de onderstaande diensten.

In tegenstelling tot het bepaalde in 1.2 is een Beiersdorf-onderneming in sommige gevallen de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder aangeboden diensten, die al aan u is bekendgemaakt als onderdeel van de mededeling. Als er daarom wordt verwezen naar onderdelen van dit privacybeleid, bijvoorbeeld via een link, en er is al een verwerkingsverantwoordelijke genoemd, bijvoorbeeld in de voettekst/ondertekening van een e-mail of campagnekaart, dan is deze persoon de gegevensverantwoordelijke zoals bedoeld in art. 4 nr. 7 AVG. 

Als onze dienstverleners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden. Wij zullen u informeren over de gevolgen van deze omstandigheid in de onderstaande beschrijving van de dienst.

3.1 Contact/Communicatie/Samenwerking

Functie/Informatie
Bij de communicatie en/of samenwerking met ons, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op onze website of het gegevensuitwisselingsplatform, bijvoorbeeld als consument, testpersoon, zakenpartner of klant, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer, of persoonsgegevens die tijdens het gesprek worden verstrekt) door ons opgeslagen en verwerkt om bijvoorbeeld uw vragen en verzoeken te beantwoorden of voor zakelijke correspondentie. Wij verwijderen de in dit kader ontstane gegevens zodra de opslag niet meer nodig is, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat of verjaringstermijnen in acht moeten worden genomen. Bij de verwerking van gegevens die in het kader van de communicatie ontstaan, hebben wij een rechtmatig belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten, voor interne controledoeleinden of in overeenstemming met het desbetreffende communicatieverzoek.

Ontvangers
Om terrorisme te bestrijden, zijn wij wettelijk verplicht om een vergelijking te maken met sanctielijsten. Daarom verwerken wij uw gegevens ook om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de vergelijking met deze lijsten. Bovendien verwerken wij uw gegevens in de Beiersdorf-groep voor het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en ander wangedrag, de beoordeling en beheersing van risico's, voor interne communicatie en voor overeenkomstige administratieve doeleinden. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 4. In geval van consumentenvragen via onze interne consumentenbeheertool worden de persoonsgegevens meestal na een jaar verwijderd. Bij wijze van uitzondering worden de gegevens langer bewaard indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling of uitoefening van of de verdediging tegen rechtsvorderingen.

Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Wettelijke grondslag
Wettelijke grondslag: art. 6, lid 1, onder (b), AVG.

3.2 Nieuwsbrief

Functie/Informatie
De nieuwsbrief bevat nieuws, aanbiedingen en verdere informatie over de geselecteerde Beiersdorf-merken. Door u op de nieuwsbrief te abonneren ontvangt u gepersonaliseerde informatie over de producten, diensten of suggesties voor deelname aan acties, zoals prijsvragen of producttesten via e-mail of reclame op uw kanalen of die van derden (bijv. via sociale media).

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u een nieuwsbrief die is afgestemd op uw behoeften (‘gepersonaliseerd’). We evalueren uw aankoop- en klikgedrag op onze websites of binnen de nieuwsbrief om de voor u relevante informatie te verzamelen. 

De nieuwsbrief wordt doorgaans maandelijks (‘regelmatig’) verzonden. In individuele gevallen (bijv. voor speciale acties), kan de verzending van e-mails ook wekelijks plaatsvinden.

Tevens maken we gebruik van remarketing om u de relevante internetreclame te tonen. Voor verdere informatie, vooral over de desbetreffende ontvangers, verwijzen ze naar het relevante onderdeel ‘Internetreclame’.

Ontvangers
De gegevens zullen aan ons klantenmanagementplatform worden gezonden en deze  dienstverleners hebben mogelijk tevens toegang ter ondersteuning en implementatie van de nieuwsbrief.

Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen/terugtrekken
Deze verzamelde gegevens worden automatisch na 18 maanden verwijderd indien ze niet langer op de nieuwsbrief reageren, bijv. open (inactiviteit). Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u te zich op elk gewenst moment afmelden. Klik op de link die elke nieuwsbrief bevat, waarna u door het afmeldproces wordt geleid of u kunt u ook afmelden door ons een e-mail te sturen.

Wettelijke grondslag
Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

3.3 Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)

Functie/Informatie
Wanneer u deelneemt aan sweepstakes, enquêtes of vergelijkbare acties, gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt om de campagne uit te voeren. Voor verdere informatie over de doeleinden daarvan verwijzen wij u naar de desbetreffende voorwaarden van de actie. 

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, verzending, aanbieders van verwerkingsdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor de uitvoering van de actie). 

Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen
Uw gegevens worden na de uiteindelijke verwerking van de actie verwijderd (zie voorwaarden voor deelname), tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. U bent niet verplicht uw persoonsgegeven te verstrekken. Indien uw gegevens niet worden verstrekt, kunt u niet aan de actie deelnemen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

Wettelijke grondslag
Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub b AVG.

3.4 Inlogprofiel

Indien u zich heeft geregistreerd, bieden wij u de mogelijkheid om beoordelingen te schrijven, een lijst favoriete producten samen te stellen, een nieuwsbrief te ontvangen en we bieden u in de toekomst alleen gepersonaliseerde inhoud aan op basis van uw gedrag. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens zullen worden opgeslagen en voor marktonderzoek en reclamedoeleinden worden gebruikt. We kunnen u dan geïndividualiseerde advertenties sturen.

We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, consumentendatabase, reviewaanbieder) overeenkomstig de beoogde doeleinden (voor het verrichten van reclameactiviteiten).

Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich voor het programma hebt afgemeld, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. Om uw gegevens te verwijderen, meldt u zich bij uw klantaccount aan en voltooit u het afmeldingsproces, of trekt u uw toestemming voor verwerking van uw gegevens in per e-mail. We verwijderen uw persoonsgegevens automatisch nadat u 18 maanden inactief bent geweest.

Wettelijke grondslag
Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub a AVG.

3.5 Mailings per post

Functie/Informatie
Als geselecteerde klant en consument ontvangt u ook individuele productinformatie, aanbiedingen en productmonsters per post (brief). Dit is een speciale vorm van direct marketing, die ook ons legitieme belang is en die de loyaliteit van klanten en consumenten versterkt door de klant/consument exclusieve informatie te verstrekken.

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. klanten/dienstverleners op het gebied van consumentenbeheer, marketingbureaus, leveranciers van postdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (mailings per post).

Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijderen/Terugtrekken
Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich heeft afgemeld, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. U kunt uw abonnement opzeggen of bezwaar maken tegen verdere mailings per post, zoals vermeld in de brief of in het onderdeel ‘bezwaar’ hieronder. We verwijderen uw persoonlijke gegevens verder automatisch nadat u 24 maanden inactief bent geweest (bijvoorbeeld wanneer u de verzonden kortingsbonnen niet gebruikt).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

3.6 Waarderingen en beoordelingen

Functie/Informatie
Geregistreerde gebruikers kunnen waarderingen en beoordelingen van producten, processen of andere evaluaties indienen in het kader van de aanbiedingen op de . website overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden. Het is ons legitiem belang dat gebruikers vrijelijk hun mening over producten kunnen geven.

Uw waardering wordt met uw gebruikersnaam gepubliceerd. We adviseren u om een pseudoniem in plaats van uw eigen naam te gebruiken. De waarderingen worden vóór de publicatie niet beoordeeld. We behouden ons het recht voor om commentaar te verwijderen als derden hiertegen bezwaar maken op grond van onrechtmatigheid.

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan  externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. aanbieders van hosting en van klantenbeheerdiensten) overeenkomstig de beoogde doeleinden (voor publicatie op de website).

Commentaar wordt dienovereenkomstig verwijderd van het aanmeldingsaccount.

Wettelijke grondslag
Wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG.

3.7 Enquêtes

Functie/Informatie
Als u meedoet aan een enquête of vergelijkbare campagne, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor hetgeen waar u toestemming voor heeft gegeven. De verzamelde gegevens geven antwoord op de vragen rondom het onderwerp van de enquête of vergelijkbare campagne, zowel als socio-demografische gegevens over uzelf. U kunt meedoen zonder uzelf te moeten identificeren, tenzij dit onderdeel is van de gegeven toestemming.

Ontvangers:
Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Verwijderen
Uw gegevens worden verwijderd zodra de enquête of vergelijkbare campagne is voldaan (zie desbetreffende voorwaarden van de actie), op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten en/of verjaringstermijnen moeten worden nageleefd. De gegevens worden gebruikelijk na twee jaar verwijderd.

Wettelijke grondslag
Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub b AVG.

Bezwaar of intrekking van uw toestemming

Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven. 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van het afwegen van belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, wat door ons wordt beschreven in de volgende beschrijving van de functies. Bij het indienen van voornoemd bezwaar, vragen we u om een uitleg van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we dat hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of u wijzen op beschermenswaardige dwingende redenen op grond waarvan we de verwerking zullen voortzetten. 

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons over uw bezwaar informeren via: Beiersdorf N.V., De Passage 126-136, 1011 AX Amsterdam, Nederland.

Contactgegevens via e-mail: ca.back-up[at]beiersdorf.com; of via het online contactformulier.