Respect voor dieren

Respect voor dieren

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

RESPECT VOOR DIEREN

NIVEA is van mening dat zorgen voor de planeet inhoudt dat we de dieren met wie we de planeet delen respecteren. Hoewel velen van ons deze mening delen, bestaat er nog onzekerheid over etiketten en welke cosmetica niet op dieren is getest.

Bij NIVEA willen we transparant zijn over hoe we met het welzijn voor dieren omgaan: we zijn tegen het testen op dieren en bieden een groot assortiment cosmetische verzorgingsproducten met vegan formules, 100% vrij van ingrediënten van dierlijke oorsprong. Voor NIVEA is het belangrijk om ecosystemen met een bijzonder grote en unieke biodiversiteit te beschermen.

 

NIVEA DIERPROEFVRIJ? ONZE POSITIE TEN AANZIEN VAN TESTEN OP DIEREN

Bij NIVEA zijn we ervan overtuigd dat experimenten op dieren niet nodig zijn om de effectiviteit en verdraagzaamheid van onze producten op je huid te bewijzen. Met meer dan 35 jaar ervaring maken we deel uit van de wereldleiders op het gebied van ontwikkeling en toepassing van alternatieve testmethoden. In 1992 hebben onze onderzoekers op het gebied van dermatologie een van de eerste officieel goedgekeurde tests in de wereld zonder dierexperimenten ontwikkeld.

NIVEA wil dat dierproeven voor cosmetische producten verboden worden in de hele wereld. Zo ondersteunen we diverse internationale werkgroepen, bijvoorbeeld door onze wetenschappelijke kennis te delen. Daarnaast proberen we de overheid van China en andere regio’s in de wereld, waar testen op dieren voor bepaalde cosmetica nog verplicht is, ervan te overtuigen dat dierexperimenten niet nodig zijn. Ook moedigen we hen aan om andere methoden goed te keuren.

 

WAAROM DRAGEN DE NIVEA-PRODUCTEN NIET DE VERMELDING ‘NIET GETEST OP DIEREN’ OF ‘COSMETICA ZONDER TESTEN OP DIEREN’?

Het testen van cosmetica op dieren is sinds 2004 verboden in de EU - en alle ingrediënten in deze producten sinds 2013. NIVEA verwelkomt en voldoet van harte aan deze mijlpaal naar meer ethische huidverzorgingsproducten. In dit opzicht zijn alle cosmetische producten die in de EU verkrijgbaar zijn "vrij van dierproeven". Het adverteren van een wettelijk feit weerspiegelt echter niet het doel van NIVEA voor eerlijke en transparante communicatie.

aloe

Wat is een cosmetisch product met een vegan formule?

Met de term ‘cosmetisch product met vegan formule’ wordt een huidverzorgings-, make-up- of toiletartikel bedoeld dat geen enkel ingrediënt van dierlijke oorsprong bevat. Veel ingrediënten worden verkregen uit stoffen die worden geproduceerd door bepaalde dieren, zoals bijenwas, honing of melk. Daarnaast kunnen bepaalde ingrediënten worden verkregen uit bijproducten van de veehouderij voor de voedselproductie. 

Veel consumenten maken zich zorgen over de behandeling van fokdieren. Daarnaast ontstaan er door de veehouderij milieuproblemen, zoals ontbossing en verlies van biodiversiteit door het creëren van grasland. NIVEA is zich bewust van de rol van intensieve veehouderij op onder andere klimaatverandering – en neemt die problematiek heel serieus. 

Voor veel mensen passen ingrediënten van dierlijke oorsprong niet bij de waarden van een levensstijl die in harmonie is met dieren. Daarom zoeken ze naar diervriendelijke producten als alternatief, zoals verzorgingsproducten met vegan formules en verzorgingsproducten van plantaardige oorsprong.

Hoe draagt NIVEA bij aan de bescherming van biodiversiteit?

NIVEA is van mening dat het haar verantwoordelijkheid is om onze mooie planeet te beschermen, want onze planeet maakt het leven mogelijk: ons leven, maar ook dat van miljoenen diersoorten die afhankelijk zijn van ecosystemen die in evenwicht zijn, zoals bossen, rivieren en savannes.

Naast erop te letten om ingrediënten van plantaardige oorsprong te gebruiken die in harmonie zijn met de natuur, spant Beiersdorf, het moederbedrijf van NIVEA, zich ook in voor de bescherming van ecosystemen met een bijzonder grote en unieke biodiversiteit.

Ons eerste initiatief voor ecosystemen bevindt zich op het eiland Borneo in Maleisië. Daar werken we samen met plaatselijke partners om de habitat van het wild te beschermen in het reservaat Tabin, waar talrijke zeldzame diersoorten leven.  Het is de bedoeling om over vijf jaar de populaties van bedreigde diersoorten te stabiliseren, zoals die van de met uitsterving bedreigde Borneo-dwergolifant en de orang-oetang.

Om dat doel te bereiken, blijven we een duurzamere productie van palmolie bevorderen en vechten we tegen ontbossing. Tegen 2025 zullen alle palmoliebedrijven en een totale oppervlakte van 20.000 ha in die regio zijn gecertificeerd volgens het internationaal erkende RSPO-label (Roundtable for Sustainable PalmOil) -label.


One Skin. One Planet. One Care.

Wij willen 100% transparant zijn en antwoord geven op al je vragen over onze betrokkenheid bij het milieu. Indien je nog vragen hebt of meer informatie wilt, ga dan naar de website Duurzame ontwikkeling van Beiersdorf, het moederbedrijf van NIVEA.