Duurzamere productie van verzorgingsproducten

Duurzamere productie van verzorgings­producten

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

Duurzamere productie van verzorgingsproducten

Onze betrokkenheid voor de bescherming van de planeet omvat ook de manier waarop we onze verzorgingsproducten in onze productiecentra produceren. Bij de productie van NIVEA-verzorgingsproducten streven we ernaar om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, minder afval te produceren, en water op een meer verantwoorde manier te gebruiken.

Op het gebied van een duurzamere productiemethode van onze verzorgingsproducten, is een van de belangrijkste doelstellingen van NIVEA het verkleinen van haar CO2-voetafdruk. Samen met andere broeikasgassen in de atmosfeer heeft CO2 fatale effecten op het milieu. De stijgende hoeveelheid van die gassen vergroot het broeikaseffect. Aangezien wetenschappers een cruciale stijging van de temperatuur van de aarde voorzien, neemt NIVEA haar verantwoordelijkheid voor het beperken van de klimaatverandering zeer serieus. Dit is terug te zien in onze ambitieuze doelstellingen voor het beperken van de impact van onze activiteiten op het klimaat, waarbij rekening wordt gehouden met de laatste onderzoeken omtrent het klimaat.

Wat houdt de duurzamere productiemethode van NIVEA-verzorgingsproducten in?

Energie, uitstoot, water en afval zijn de belangrijkste factoren om rekening mee te houden bij het leiden van een productiecentrum met een duurzamere productiemethode. Geleid door de visie van een milieuvriendelijke productie, werken we er intensief aan om die vier factoren te verminderen.

Sinds eind 2019 gebruiken alle productiecentra van NIVEA elektriciteit die voor 100% afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Hiermee hebben we onze CO2-uitstoot op het gebied van energie aanzienlijk kunnen verminderen. Toch willen we de uitstoot nog verder verminderen met de volgende doelstelling in het hoofd: tegen 2030 compensatie van de CO2-uitstoot bereiken.

Bij NIVEA spannen we ons in om de hoeveelheid afval te beperken, dit om hulpbronnen uit te sparen en bij te dragen aan een schoner milieu. Het is ons doel om in onze productiecentra tegen 2030 ongeveer een derde minder afval te produceren (in vergelijking met 2018).

cream

Hoewel we ernaar streven onze hoeveelheid afval te verminderen, kunnen we het nooit helemaal vermijden. Daarom hebben we ons al vroeg ingezet voor ‘zero waste’ op stortterreinen in het stadium van onze productiecentra. Stortterreinen zijn een belasting voor het milieu,daarom zijn we vastbesloten om ze volledig te vermijden. Over de hele wereld hebben 16 van de 17 NIVEA-productiecentra deze doelstelling al bereikt.

Verder is zoet water een belangrijke, maar beperkte hulpbron. Bij de duurzamere productiemethode van onze verzorgingsproducten streeft NIVEA er daarom naar om het verbruik van water tijdens het productieproces tot een minimum te beperken. We doen ons best om specifieke en meetbare doelstellingen te bereiken: tegen 2025 verwachten we ons waterverbruik per geproduceerd product ten opzichte van 2018 met 25% te verminderen. Om deze doelstelling te bereiken, zullen we wanneer het mogelijk is, gebruik maken van mogelijkheden voor het recyclen van water en water hergebruiken (van gebruikt water).

Aangezien de beschikbaarheid van zoet water afhankelijk is van de locatie, voeren we jaarlijks water-risicoanalyses uit voor al onze productiecentra. Bij deze analyses kijken we zorgvuldig naar de regionale beschikbaarheid van zoet water, de kwaliteit van het water en de geldende vereisten voor zoet water in de buurgemeenschappen van onze productiecentra. Al die factoren zijn belangrijk bij de duurzamere productiemethode van onze verzorgingsproducten.

hand holding a leaf

One Skin. One Planet. One Care.

Wij willen 100% transparant zijn en antwoord geven op al je vragen over onze betrokkenheid bij het milieu. Indien je nog vragen hebt of meer informatie wilt, ga dan naar de website Duurzame ontwikkeling van Beiersdorf, het moederbedrijf van NIVEA.