Care4Neo - NIVEA

NIVEA Nederland en Care4Neo

NIVEA Nederland en Care4Neo vragen aandacht voor belang lichamelijk contact bij herstel vroeggeboren baby’s

  • Als onderdeel van haar maatschappelijke missie ‘The Power of Human Touch’ gaat NIVEA Nederland een samenwerking aan met Care4Neo om door middel van menselijke aanraking het herstel van vroeggeboren baby’s te bevorderen.
  • De samenwerking is in lijn met NIVEA’s brand purpose: ‘Care for Human Touch to Inspire Togetherness’.
  • Tegen 2025 zullen NIVEA’s human-touch-projecten een positieve impact hebben op de individuele gezondheid en het welzijn van meer dan 150.000 mensen wereldwijd, ondersteund door een financiële toezegging van 20 miljoen euro.

NIVEA trekt in totaal wereldwijd 20 miljoen euro uit voor wetenschappelijk onderlegde skin-touch-projecten en belooft daarmee tegen 2025 een positieve impact te hebben op de individuele gezondheid en het welzijn van meer dan 150.000 mensen. Deze projecten richten zich op de positieve effecten van menselijke aanraking, waarbij de focus ligt op ouderen, eenzame jongeren, visueel gehandicapten en vroeggeboren baby’s.

Kracht van huid-op-huid contact

Met de samenwerking met Care4Neo wil NIVEA aandacht vragen voor het belang van lichamelijk contact bij het herstel van vroeggeboren baby's. Ruim zeven procent van de baby's in Nederland wordt te vroeg geboren. Een belangrijke manier om deze kinderen te stabiliseren is kangoeroezorg. De baby wordt bloot op de huid van de ouder gelegd waardoor vitale lichaamsfuncties verbeteren: de lichaamstemperatuur stabiliseert, de hartslag wordt lager, stresshormonen nemen af, pijn vermindert en de baby’s huilen minder en slapen beter. Dit bevordert hun groei en ontwikkeling, waardoor zij hun achterstand sneller inhalen. Ook op ouders heeft het zogenoemde buidelen een positieve invloed: het verhoogt hun zelfvertrouwen en zorgt voor een hogere melkproductie en een betere hechting met het kind.

Care4Neo - NIVEA

Dekentjes en trainingen

Via Care4Neo stelt NIVEA speciale kangoeroedekentjes ter beschikking aan de ouders van baby’s die op een van de tien NICU’s (Neonatale Intensive Care Units) in Nederland zijn opgenomen. Met deze dekens kunnen ouders hun baby beter positioneren tijdens het toepassen van kangoeroezorg. Ook faciliteert Care4Neo, met de bijdrage van NIVEA, trainingen op het gebied van kangoeroezorg voor zowel de ouders als de hulpverleners van de NICU’s. Deze trainingen worden verzorgd door een gecertificeerde NIDCAP (Newborn Individualized Development Care and Assessment Program) professional en worden zowel online als offline in verschillende talen gegeven. Alle ouders wiens baby is opgenomen op een NICU kunnen op een deken en een bijbehorende training rekenen. 

Wetenschappelijke wijsheid

Het project wordt ook vanuit een wetenschappelijke hoek gewaarborgd, een belangrijk vereiste voor NIVEA. Care4Neo handhaaft een speciaal onderzoekscomité dat betrokken is bij veel onderzoeken op het gebied van neonatologie. Hiervoor werkt de organisatie samen met N3, de overkoepelende organisatie voor alle NICU’s in Nederland. 

Care4Neo Vincent Warnery - NIVEA
Vincent Warnery, CEO Beiersdorf

Genezende werking

"Huidverzorging is de kern van NIVEA. Wij staan voor menselijke verbinding en fysieke aanraking is de beste manier saamhorigheid te ervaren", zegt Vincent Warnery, CEO van Beiersdorf. “Met onze lokale human-touch-projecten willen we bewustzijn creëren voor de gezondheidsvoordelen van huidcontact voor kwetsbare groepen die worden bedreigd door eenzaamheid. Door concreet actie te ondernemen zullen we mensen helpen voor wie de huid de cruciale verbinding met anderen is om hun gezondheid en welzijn aanzienlijk te verbeteren.”

Over Care4Neo

Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen - VOC) is de oudste neonatologie-patiëntenvereniging van Europa en heeft als doel ouders van couveusekinderen een steuntje in de rug te geven. Onder couveusekinderen wordt verstaan te vroeggeboren (prematuur), te licht geboren (dysmatuur) en ziek geboren kinderen. Onze speerpunten zijn informatievoorziening, deelnemen aan (wetenschappelijke) onderzoeken, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Dit lotgenotencontact is niet beperkt tot de ouders, maar zeker ook bedoeld voor de kinderen die jaren geleden een uitdagende start hadden. Meer informatie over onze missie, visie en doelstellingen is te vinden op Care4neo.nl.

#CareForHumanTouch