Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij ondernemen verantwoord

Voor ons is 'verzorgen' niet alleen waar het in ons werk om draait, maar ook een kernwaarde in de zin van de verantwoordelijkheid die we voelen voor mensen en het milieu.

Onze weg richting duurzaamheid

Denk je aan NIVEA, dan denk je aan vertrouwen en kwaliteit. Daarom werken we er constant aan om de invloed van onze producten op het milieu duurzaam te verminderen. 'Verzorgen' staat centraal bij alles wat we doen. Zo zorgen we ervoor dat het bij ons altijd om mensen draait.

Hoogwaardige grondstoffen voor hoogwaardige producten

Sommige van de grondstoffen die we in onze producten gebruiken zijn schaars en er is geen garantie dat ze in de toekomst nog verkrijgbaar zullen zijn. Daarom ondersteunen we duurzame grondstofwinning en werken we continu aan het ontwikkelen van alternatieven die voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen.

Op weg naar duurzame palmolie

Beiersdorf koopt geen palmolie in voor de productie van cosmetica en produceert zelf ook geen ingrediënten op basis van palmolie of palmpitolie. Wel maken we, net als veel andere bedrijven in de cosmeticabranche, voor bepaalde producten gebruik van noodzakelijke hulpstoffen zoals emulgatoren en oppervlakte-actieve stoffen. Deze stoffen zijn vaak geproduceerd op basis van minerale en plantaardige oliën, waaronder kokosolie, koolzaadolie en zelfs palmolie en palmpitolie. 

Wij werken al vele jaren nauw samen met onze leveranciers aan het creëren van meer transparantie in de toeleveringsketen. Zo hopen we de route van het inkopen van grondstoffen tot aan het produceren van afgeleide producten duurzaam te maken en de ontwikkeling en uitbreiding van de teelt van duurzame palmolie en palmpitolie te bevorderen. Naast onze betrokkenheid bij de 'Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie' (RSPO) zijn we ook betrokken bij het nieuw opgerichte 'Forum voor Duurzame Palmolie' (FONAP) en zetten we ons in voor de verdere ontwikkeling van de bestaande criteria voor certificering. 

In de afgelopen jaren hebben we veel vooruitgang geboekt op weg naar het gebruik van duurzaam geproduceerde palmpitolie.  We streven ernaar om de betreffende ingrediënten alleen in te kopen als ze van bewezen duurzame oorsprong zijn ('Certified Sustainable Palm Kernel Oil') en om voor 2020 over te stappen op 'segregated' palm(pit)oliën en afgeleide producten, of in elk geval minimaal 'mass balance'. Tot het moment dat deze overstap voltooid is, koopt Beiersdorf certificaten via het 'GreenPalm'-platform. In 2014 was 100% van de palmolie- en palmpitolie-equivalenten in de grondstoffen afgedekt door certificaten.  

Kijk voor een overzicht van de ingrediënten van jouw favoriete product op de pagina met productinformatie.

Palmpitten

Alternatieven voor dierproeven

In de EU zijn dierproeven voor cosmetica al sinds 2004 verboden. Sinds 2013 geldt dat ook voor alle ingrediënten in deze producten. Al lang voor het verbod vermeed Beiersdorf dierproeven zo veel mogelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat onze producten niet op dieren getest hoeven te worden om er zeker van te zijn dat ze veilig en effectief zijn.

Wij werken al ruim 20 jaar

Wij werken al ruim 20 jaar aan de ontwikkeling van zogenaamde 'in-vitroalternatieven' voor dierproeven.

Los van het verbod ligt het ontwikkelen en aannemen van alternatieve methoden Beiersdorf nog altijd nauw aan het hart. Beiersdorf werkt namelijk al meer dan 20 jaar met succes samen met professionele organisaties en associaties aan de ontwikkeling van in-vitroalternatieven voor dierproeven. Wij zijn een van de belangrijkste, meest bekende en geaccepteerde onderzoeksbedrijven op dit gebied.

We werken actief aan de acceptatie van de bestaande niet-dierlijke alternatieve methoden door de betreffende wetgevende instanties en autoriteiten. Ook ondersteunen we wetenschappelijke inspanningen om de huidige hiaten in alternatieve methoden te dichten door middel van personeel en financiering.

Minder afval, dezelfde hoge kwaliteit

Regardless of whether the material is plastic, glass, metal, cardboard or paper, we're constantly working on reducing the amount of material we use. Wherever possible, we apply the sustainability criteria; avoid, reduce, reuse and recycle to all of our packaging innovations. Today, nearly 100% of our packaging materials are recyclable.
Bijna 100% recycleerbare verpakkingsmaterialen

We werken continu aan het verbeteren van onze producten en verpakkingen. Of we nu plastic, glas, metaal, karton of papier gebruiken – we proberen de hoeveelheid gebruikt materiaal altijd te minimaliseren. En met succes – op dit moment is bijna 100% van ons verpakkingsmateriaal recycleerbaar. Een van onze succesverhalen is de ontwikkeling van onze NIVEA-bodylotion: door de verpakking volledig opnieuw te ontwerpen, hebben we een geweldige besparing kunnen realiseren. Een andere manier om zo min mogelijk verpakkingsmateriaal weg te moeten gooien, is onze navulverpakkingen te gebruiken. Navulbare zeepdispensers Onze navulverpakking NIVEA Creme Shower levert bijvoorbeeld 75% minder afval op.