Stage-Datenschutz

Privacyverklaring

 

1. Verantwoordelijke instantie

"Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website www.NIVEA.nl (Website). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die Beiersdorf NV, gevestigd aan de Passage 126-136, te Amsterdam (Beiersdorf) verwerkt van de bezoekers van de Website (Gebruikers). 
 
Beiersdorf is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Beiersdorf heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") in Den Haag. In de melding is aangegeven welke gegevens Beiersdorf verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en/of instanties de gegevens worden verstrekt. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beiersdorf verwerkt van Gebruikers via de Website.

2. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens is informatie die je identificeert, zoals je naam, e-mail of postadressen. Beiersdorf verzamelt geen persoonlijke gegevens van jou, tenzij je dergelijke gegevens (bijv. bij een abonnement op nieuwsbrieven via e-mail, deelname aan enquêtes, wedstrijden of sweepstakes, bestellingen van stalen of brochures, of verzoeken om informatie) specifiek verstrekt en instemt met het gebruik ervan.

Je persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend met jouw toestemming en alleen in die mate – met betrekking tot inhoud en tijdsduur – opgeslagen, gebruikt of overgemaakt, indien dit voor elk specifiek geval noodzakelijk is, bijv. om je vragen of bezorgdheden te beantwoorden, aan je verzoeken te kunnen voldoen of je te informeren over de uitkomsten van een wedstrijd of een sweepstake.  
Om dit te kunnen doen, kan het voor Beiersdorf noodzakelijk zijn om persoonlijke gegevens voor verdere verwerking naar andere bedrijven binnen de wereldwijde Beiersdorf Groep of externe serviceproviders te zenden. Serviceproviders kunnen bijvoorbeeld worden ingeschakeld voor de verzending van goederen, distributie van advertentiemateriaal of in het kader van wedstrijden. Beiersdorf stelt als eis dat deze partijen instemmen met de verwerking van persoonlijke gegevens conform onze instructies en in overeenstemming met deze privacyverklaring. 
Elke andere overdracht van je persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de overdracht van login-gegevens van onze websites naar een social community website van een derde partij of webservices zoals Facebook of Twitter vereist jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Beiersdorf garandeert dat het je persoonlijke gegevens niet zal verkopen of leasen aan een derde partij. Wij kunnen evenwel gehouden zijn om informatie over jou bekend te maken als wij daar krachtens de wet of in antwoord op een afdwingbaar overheidsverzoek toe verplicht zijn. Aanmaken van een gebruikersprofiel op basis van de NIVEA klantaccount
  “Ik ga akkoord met de aanmaak van een gebruikersprofiel voor de samenstelling van gepersonaliseerde content. Ik heb de Privacyverklaring gelezen. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.”*

     *Modeltoestemming
Indien je toestemming hebt verleend voor het aanmaken van een gebruikersprofiel door middel van de in het bovenstaande kader afgebeelde verklaring, zullen wij je gegevens als volgt gebruiken:

    Als geregistreerde NIVEA klant heb je de mogelijkheid om sneller en gemakkelijker bestellingen in onze webshop te doen. Bij je registratie zullen wij bovendien een gebruikersprofiel voor je aanmaken, waarin wij al je eerdere en toekomstige activiteiten op onze website (deelname aan wedstrijden, aanmelding voor de NIVEA Newsletter, bestellingen in de webshop, ingediende beoordelingen enz.) groeperen en opslaan. Jouw persoonlijke gebruikersprofiel biedt ons de mogelijkheid om je gepersonaliseerde inhoud rond onze producten en diensten te kunnen aanbieden. De onderdelen en de inhoud van je gebruikersprofiel kun je te allen tijde bekijken. Als geregistreerd gebruiker kun je ook beoordelingen over onze producten indienen. Daarbij vermelden wij je voorna(a)am(en) en de door jou gegeven beoordeling.
Voor het gebruik van de in je klantaccount opgeslagen gegevens voor reclamedoeleinden zullen wij altijd om je uitdrukkelijke aanvullende toestemming vragen (via aanmelding voor de NIVEA Newsletter of NIVEA VOOR MIJ, zie onder).

Mocht je geen interesse meer hebben in een NIVEA klantaccount, kun je deze te allen tijde verwijderen. Log daartoe in op je klantaccount en voer de afmeldingsprocedure uit, of zend ons je afmelding of akkoordverklaring met het aanhouden van de klantaccount (afmeldingskennisgeving) per e-mail.

NIVEA Newsletter
    “Ja, ik ontvang graag de NIVEA Newsletter. Ik heb de Privacyverklaring gelezen. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.”*

     *Modeltoestemming Indien je je hebt aangemeld voor de NIVEA Newsletter en je je akkoord hebt verklaard met de verklaring in het bovenstaande kader, zullen wij je gegevens als volgt gebruiken: De NIVEA Newsletter bevat nieuwtjes, aanbiedingen en overige informatie van NIVEA of andere merken van Beiersdorf (bijv. Labello, 8x4) en Beiersdorf Hautpflege GmbH (hierna “NIVEA Haus”). De NIVEA Newsletter bevat gepersonaliseerde reclame over onze producten of diensten, of voorstellen tot deelname aan campagnes zoals prijstrekkingen of producttesten. Met je aanmelding voor de NIVEA Newsletter verklaar je je akkoord dat wij voor de gepersonaliseerde samenstelling en toezending van de NIVEA Newsletter je koop- en klikgedrag op onze websites evalueren, om voor jou een aan jouw behoeften en interesses aangepaste Newsletter te kunnen samenstellen. Daarnaast worden je gegevens voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden opgeslagen en gebruikt. Wij contacteren je hiervoor uitsluitend per e-mail. Voorts gebruiken wij je gegevens ook voor analyses en ter verbetering van de effectiviteit van onze websites. Als je de NIVEA Newsletter niet meer wenst te ontvangen, kun je dat te allen tijde kenbaar maken en deze opzeggen. Klik daartoe op de in elke Newsletter opgenomen link. Je wordt dan door de afmeldingsprocedure geleid. Je kunt ons ook je afmelding of je akkoordverklaring met het aanhouden van de klantaccount (afmeldingskennisgeving) per e-mail zenden.

  NIVEA VOOR MIJ (klantengetrouwheidsprogramma)

    “Ja, ik wil deelnemen aan NIVEA VOOR MIJ en ook het persoonlijke klantenmagazine, productmonsters, speciale aanbiedingen en overige informatie per e-mail en/of per post ontvangen. Ik heb de deelnemingsvoorwaarden en de Privacyverklaring gelezen. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.”*


      *Modeltoestemming Indien je aan het klantengetrouwheidsprogramma NIVEA VOOR MIJ wilt deelnemen en je je akkoord hebt verklaard met de in het bovenstaande kader afgebeelde modelverklaring, zullen wij je gegevens als volgt gebruiken:

  My NIVEA, de belevingswereld van NIVEA, is speciaal toegesneden op de behoeften van vrouwen. Door deelname ontvang je regelmatig productstalen en speciale aanbiedingen van NIVEA en andere merken van Beiersdorf (bijv. Labello) per e-mail en/of per post.

      Met je aanmelding verklaar je je akkoord dat je gegevens voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden worden opgeslagen en gebruikt. Wij kunnen je dan gepersonaliseerde reclame rond onze producten of diensten of suggesties voor deelname aan acties, zoals wedstrijden of producttesten toesturen. Wij contacteren je hiervoor via de communicatiekanalen die je ons bij je toestemming voor contactering meedeelt, bijvoorbeeld per e-mail, als je je e-mailadres daarvoor opgeeft. Voorts gebruiken wij je gegevens ook voor analyses en ter verbetering van de effectiviteit van onze websites.

      Indien je My NIVEA niet langer wenst te ontvangen, kunt je die te allen tijde opzeggen. Log daartoe in op je klantaccount en voer de afmeldingsprocedure uit, of zend ons je afmelding of akkoordverklaring met het aanhouden van de klantaccount (afmeldingskennisgeving) per e-mail.

3. Opslagduur van je gegevens

De door jou aan ons ter beschikking gestelde gegevens worden door ons slechts zo lang opgeslagen, als voor de realisatie van het doel, waarvoor je ons je gegevens hebt toegezonden, of voor het naleven van wettelijke bepalingen vereist is.

Indien en voor zover je ons uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden hebt gegeven (aanmelding voor de NIVEA Newsletter of voor NIVEA VOOR MIJ), zullen wij je gegevens voor die doeleinden gebruiken, zolang je toestemming niet wordt ingetrokken. Je kunt de door jou verstrekte toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen.

4. Beperkte doorgifte van gegevens

Voor Beiersdorf kan het bij de verwerking van je verzoek noodzakelijk zijn om je persoonlijke gegevens door te geven aan andere aangesloten ondernemingen binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, ook in Europese niet EU-landen, die uitsluitend in onze opdracht handelen. Dergelijke dienstverleners kunnen bijvoorbeeld met de verzending van proefmonsters, de verdeling van reclamematerialen of met de afwikkeling van kansspelen zijn belast. Beiersdorf eist van alle aangesloten ondernemingen binnen de Beiersdorf Groep en van zijn externe dienstverleners dat deze persoonlijke gegevens uitsluitend conform onze richtlijnen en volgens onderhavige Privacyverklaring en de wettelijke bepalingen inzake ordergegevensverwerking gebruiken.

5. Automatisch opgeslagen informatie bij bezoek aan onze websites / gebruik van cookies

Op onze websites worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden, die door je browser op de harde schijf van je computer worden opgeslagen.

 1. COOKIES

  Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, maken wij gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine gegevenseenheden die tijdelijk op de harde schijf van je computer worden opgeslagen en nodig zijn voor het gebruik van onze website. Wij gebruiken cookies voor een beter begrip van de wijze waarop onze website gebruikt wordt en om verbeterde navigatie mogelijk te maken. Dankzij cookies zijn wij bijvoorbeeld in staat om te bepalen of een pagina van onze website reeds eerder bekeken werd. Cookies kunnen ons ook vertellen of je onze website al eerder bezocht hebt, of dat je een nieuwe bezoeker bent. De door ons gebruikte cookies slaan geen persoonlijke gegevens op en verzamelen evenmin geen anderszins identificeerbare persoonlijke informatie. Indien je geen cookies wenst te ontvangen, kun je je internetbrowser configureren om alle cookies van de harde schijf van je computer te verwijderen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen, voordat een cookie wordt opgeslagen.
 2. Cookies voor gebruikers gebaseerde online reclame
 3. Wij behouden ons het recht voor om informatie die wij met behulp van cookies uit de analyse van het gebruiksgedrag van bezoekers van onze websites hebben verkregen, tevens te gebruiken om je op onze eigen websites specifieke reclame voor bepaalde van onze eigen producten te tonen. Wij zijn van mening dat je hier als gebruiker baat bij hebt, omdat wij reclame of inhoud tonen waarvan wij op grond van je surfgedrag aannemen dat deze aansluit bij je interesses en je zo minder toevallig ingelaste reclame of inhoud die je minder interesseert te zien krijgt.

 4. Zo kun je de opslag van „cookies“ op je harde schijf verhinderen en/of deze verwijderen
 5. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat de opslag van cookies op je harde schijf wordt geweigerd, en/of telkens wordt gevraagd of je akkoord gaat met de activering van cookies. Eenmaal geplaatste cookies kun je te allen tijde weer verwijderen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je in de handleiding van je browser. Uitleg in woord en beeld voor de internetbrowsers Firefox, Microsoft Internet Explorer en Google Chrome vind je onder deze link: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html. Als je geen opslag van cookies toestaat, kan dat eventueel tot functionele beperkingen van onze website leiden.

 6. Door ons gebruikte cookies
 7. (1) Google Analytics

  Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt een specifiek soort “cookie” oftewel tekstbestandje dat in je computer wordt opgeslagen en een analyse van je websitegebruik mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt doorgaans doorgezonden naar een Google server in de VS en daar opgeslagen. Wij wijzen je erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogeheten IP masking) te waarborgen. Dankzij de IP-anonimisering op deze website wordt je IP-adres binnen de Europese Unie en de verdragslanden van de Europese Economische Ruimte door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om je gebruik van deze website te analyseren om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en aanvullende, aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten aan de websiteprovider te leveren. Het door je browser aan Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet geconsolideerd met andere data van Google. Je kunt de opslag van cookies verhinderen door dit in te schakelen via de betreffende instelling van je browser, zie paragraaf 5 c), hierboven. Daarnaast kun je de registratie door Google van de door de cookies verzamelde, aan je gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. je IP-adres) en de verwerking daarvan voorkomen, door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden en databeveiliging vind je op 
  http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en or
  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

  (2) Google AdWords

  Deze website maakt gebruik van Google AdWords, een webanalyseservice van Google, en tevens van Conversion Tracking, een onderdeel van Google AdWords. Dit gaat als volgt in zijn werk: Wanneer je een door Google afgebeelde reclame aanklikt, slaat Google AdWords een cookie voor conversie tracking (een “conversie cookie”) op de harde schijf van je computer op. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en verhinderen dat je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Als je bepaalde pagina's op onze website bezoekt, zien Google en wij dat je de reclame hebt aangeklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd.

  De met behulp van de conversion cookies verkregen informatie dient voor het genereren van statistieken voor AdWords klanten die conversion tracking toepassen. Deze statistieken stellen ons op de hoogte van het totale aantal gebruikers die de door Google afgebeelde reclame hebben aangeklikt en een van een conversion tracking-tag voorziene pagina hebben bezocht.

  Wij gebruiken Google Analytics ook om data van AdWords en alle cookies van “DoubleClick” voor statistische doelen te analyseren. Indien je dit niet wenst, kun je deze functie deactiveren met de Ad Preferences Manager (https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en).

  Met de remarketing functie van Google bereiken wij gebruikers die onze website al eerder bezocht hebben. Op die manier kunnen wij onze reclame aan doelgroepen voorstellen die reeds in onze producten of diensten geïnteresseerd zijn. AdWords bepaalt bovendien aan de hand van het gebruikersgedrag op websites binnen het reclamenetwerk van Google („display netwerk“) gedurende de afgelopen 30 dagen en met behulp van de context gerelateerde zoekmachine, welke gemeenschappelijke interesses en kenmerken de gebruikers van onze website hebben. Op basis van deze informatie vindt AdWords vervolgens nieuwe potentiële klanten voor marketingdoeleinden, wier interesses en kenmerken op die van de gebruikers van onze website lijken. De doelgroep specifieke remarketing gebeurt door het gecombineerd gebruik van cookies, zoals bijv. Google Analytics cookies en Google DoubleClick cookies. 

  Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en databeveiliging in het kader van Google AdWords ga je naar: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

  (3) Google DoubleClick

  Wij maken op onze website gebruik van de functie DoubleClick van Google, om het gebruik van de website te analyseren en onszelf, Google en andere adverteerders de mogelijkheid te bieden om gebruikersrelevante reclame aan je voor te stellen. Daartoe wordt een cookie op de harde schijf van je computer geïnstalleerd. Met behulp van deze cookie wordt een anoniem identificatienummer aan je browser toegewezen en informatie over de in je browser afgebeelde reclame en het bekijken daarvan verzameld. De door de cookie verzamelde informatie over je gebruik van websites wordt in de regel naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Op basis van de verzamelde informatie worden interesse-relevante categorieën aan je browser toegewezen. Deze categorieën worden gebruikt om interesse-gerelateerde reclame af te beelden. Je kunt niet alleen je browserinstellingen wijzigingen maar ook de DoubleClick cookie met behulp van een browser plug-in permanent deactiveren. Met de plug-in blijven je deactivatie-instellingen voor deze browser bewaard, ook als je alle cookies verwijdert. De browser plug-in voor permanente deactivatie is hier verkrijgbaar.

  Door het gebruik van deze website verklaar je je akkoord dat de DoubleClick cookie wordt gebruikt en daardoor gebruiksgegevens van jou op de hierboven beschreven wijze voor het aangegeven doel verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Je geeft tevens toestemming dat je gegevens tot na het einde van de browsersessie in cookies worden opgeslagen en bij je volgende bezoeken aan webpagina's opnieuw toegankelijk zijn. Je kunt deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen via verwijdering van de DoubleClick cookie en de permanente deactivering daarvan. 

6. Sociale plug-ins / Integratie via Shariff

Op onze websites worden zogeheten sociale plug-ins („plug-ins“) van sociale netwerken gebruikt, in het bijzonder de „Share“ resp. „Delen met vrienden“-knop van de provider „Facebook“, wiens internetpresentatie facebook.com wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Voor de Belgische website en facebook Belgium is Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk. De plug-ins zijn in de regel voorzien van een Facebook Logo. Naast Facebook gebruiken wij plug-ins van „Google+“ (provider: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „Twitter“ (provider: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) en „Pinterest” (provider: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Omwille van de databeveiliging hebben wij bewust besloten om geen directe plug-ins van sociale netwerken op onze websites te gebruiken.  In plaats daarvan gebruiken wij de zogeheten „Shariff“ oplossing. Met behulp van Shariff kunnen wij zelf bepalen, of en wanneer er data naar de providers van de desbetreffende sociale netwerken worden doorgezonden. Wanneer je onze websites bezoekt, worden daarom principieel geen gegevens automatisch naar sociale netwerken zoals Facebook, Google+, twitter of Pinterest doorgezonden. Pas wanneer je zelf de daarvoor bestemde knop aanklikt, maakt je internetbrowser een verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk, d.w.z. door de knop aan te klikken (bijv. „Doorgeven“, „Share“ of „Delen met vrienden“), geef je toestemming dat je internetbrowser verbinding maakt met de servers van het betreffende sociale netwerk en de gebruiksdata naar de provider van het sociale netwerk doorzendt.

Wij hebben geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die vervolgens door de sociale netwerken worden verzameld. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en de verdere verzameling en het gebruik van gegevens door de verschillende sociale netwerken en hun desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy raadpleeg de privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken – voor Facebook onder http://www.facebook.com/about/privacy/ en http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Verdere informatie over datagebruik bij „Google+“ resp. „Twitter“ vind je onder http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ or http://twitter.com/privacy, en voor Pinterest op http://about.pinterest.com/privacy/ http://about.pinterest.com/privacy/.

7. Sociale Login

Bij registratie en inloggen op de NIVEA klantaccount heb je tevens de mogelijkheid om jezelf te authentificeren en jezelf vervolgens met je bestaande profiel aan te melden of in te loggen op een van de volgende sociale netwerken: Facebook, Twitter of Google+.

Daartoe vind je op de aanmeld- of loginpagina de bijbehorende symbolen van de verschillende providers van de door onze website ondersteunde sociale netwerken. Voordat er verbinding met de provider wordt gemaakt, dien je je uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de onderstaand beschreven procedure en de gegevensoverdracht:

Door het betreffende symbool aan te klikken wordt een nieuw venster (app) geopend, waarin je met je logingegevens voor het sociale netwerk moet inloggen. Nadat je met succes bent ingelogd, deelt het sociale netwerk je mee welke gegevens (naam en e-mailadres) voor de authentificatie in het kader van de registratie- resp. inlogprocedure aan ons worden doorgezonden. Indien je met de gegevensoverdracht akkoord bent gegaan, worden de door ons voor de registratie benodigde velden met de doorgezonden gegevens ingevuld. De door ons voor registratie resp. inloggen benodigde gegevens zijn (i) je naam en (ii) je e-mailadres.

Pas na je uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de doorgezonden en benodigde data worden je gegevens bij ons opgeslagen en voor de onder punt 2 vermelde doeleinden gebruikt. Via de authentificatie procedure vindt geen koppeling plaats tussen de bij ons aangemaakte NIVEA klantaccount en het desbetreffende sociale netwerk.

Om de authentificatie procedure voor registratie en inloggen te kunnen uitvoeren, wordt je IP-adres naar de provider van het desbetreffende sociale netwerk doorgezonden. We hebben geen invloed op het doel en de omvang van de gegevensverzameling en op de verwerking van de gegevens door de provider van het betreffende sociale netwerk. Meer informatie hierover lees je in de privacyverklaring van de betreffende provider.

Facebook privacyverklaring – https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+ privacyverklaring – http://www.google.com/policies/privacy/

Twitter privacyverklaring – https://twitter.com/privacy?lang=de

8. Contact, informatie, herroeping, blokkering, verwijdering

Je kunt het gebruik van je persoonlijke gegevens in de toekomst te allen tijde en gratis herroepen, een gedeeltelijke of volledige verwijdering of blokkering doen uitvoeren of informatie over de door ons over je persoon opgeslagen gegevens of correctie daarvan eisen. Daarvoor geldt geen bepaalde vormvereiste. Je kunt bijv. een e-mail sturen naar Nivea.BDF@Beiersdorf.com  of gebruik maken van ons contactformulier op de website.

9. Databeveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens tegen verlies, wijziging of toegang door derden te beschermen. De door ons gehanteerde veiligheidsprocedures worden in het kader van de technologische ontwikkelingen doorlopend verbeterd.

10. Actualisatie en wijziging

Onderdelen van de privacyverklaring kunnen door ons worden gewijzigd of geactualiseerd zonder je daarover voorafgaand in te lichten. Controleer altijd eerst de privacyverklaring voordat je onze website gebruikt, teneinde bij mogelijke wijzigingen of actualisaties volledig up-to-date te zijn. Stand van de Privacyverklaring: oktober 2015.